top of page

ERASMUS+ -VAIHTO: INSEP, PARIISI, RANSKA | 4.-6.7.2023

Varalan Urheiluopiston strategiassa kansainvälisyys ja kansainvälistyminen ovat opiston keskeisiä valintoja. Strategian suunnassa allekirjoittaneella oli mahdollisuus vierailla INSEP:n valmennuskeskuksessa Pariisissa osana Varalan Urheiluopistolle vuosiksi 2021-2027 myönnettyä Erasmus+ -liikkuvuusapurahaa


INSEP


INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance; National Institute of Sport, Expertise, and Performance) on huippu-urheilun olympia- ja paralympiavalmennuskeskus Pariisissa, Ranskassa. Keskus on perustettu vuonna 1945 ja sen juuret ulottuvat vuoteen 1817, jolloin se toimi sotilaskoulutuskeskuksena (Amoros Military Gymnasium). INSEP:n toimintaa rahoittaa Ranskan urheiluministeriö (French Ministry for Sports) vuosibudjetin ollessa 38 M€. Noin 50 % Ranskan olympiamitalisteista harjoittelee INSEP:ssä. INSEP:n laaja kampusalue on kooltaan 28 hehtaaria (kuva).


KUVA. INSEP:n kampusalue olosuhteineen.

INSEP:n olosuhteissa merkillepantavaa oli se, että jokaisen lajin sisäharjoittelukeskus (halli) sisälsi paitsi lajiharjoitteluolosuhteet, niin myös fasiliteetit fysiikkavalmennukseen, vammojen ehkäisyyn ja kuntoutukseen sekä palautumisen edistämiseen. Monilajisissa halleissa laajan, yleisen urheilijakuntosalin koko oli 250-577 m2 sisältäen vähintään 12 nostolavaa. Tapauskohtaisesti monilajisissa halleissa oli myös suppeampi lajispesifi kuntosali (57-153 m2). Kaikissa kuntosalivariaatioissa oli huomioitu lajivaatimukset kuntosalin laitevalinnoissa ja välineistössä. Huomioitavaa oli myös vammojen ehkäisyyn ja kuntoutukseen suunnatut laitteistot ja välineistöt, jotka oli joko integroitu suorituskyvyn kehittämiseen tähtääviin kuntosaliympäristöihin tai eriytetty omaksi alueekseen. Mielenkiintoista oli myös havaita palautumisen edistämiseen tähtäävien olosuhteiden huomiointi, sillä jokaisen hallin pukuhuonetiloista löytyi 1-2 kpl kuuma- ja kylmäaltaita sekä sauna ja/tai poreallas (”jacuzzi”).


INSEP:ssä harjoittelee säännöllisesti 780 urheilijaa, joista 530 päivittäin. Pääasiassa urheilijamäärä muodostuu eri lajien (taulukko) Ranskan maajoukkueista, joiden harjoittelu on keskitetty INSEP:iin. Sisäoppilaita päivittäin keskuksessa harjoittelevista on 318 (”secondary school” 14-18-vuotiaita 96 hlöä). Työntekijöitä INSEP:ssä on 300 ja lajiliittojen valmentajia yhteensä 280.


TAULUKKO. INSEP:n lajit (suluissa päivittäin keskuksessa harjoittelevien urheilijoiden lukumäärä).

Asiantuntijatoiminta


INSEP:n olosuhteita ja toimintaa esittelivät INSEP:n kansainvälisen yksikön johtaja Babak Amir-Tahmasseb ja kansainvälisistä suhteista vastaava Amelie Marechal, joiden kanssa pääsin käymään hyviä keskusteluja INSEP:n toimintatapoihin liittyen. INSEP:n asiantuntijatoiminta pohjautuu tietoon perustuvaan päätöksentekoon ja urheilijoiden jatkuvaan seurantaan, jossa tavoitteena on 1) harjoittelun yksilöllistäminen, 2) suorituskyvyn kehittäminen ja 3) vammojen ehkäisy. Tämä toimintafilosofia läpileikkaa kaikkia INSEP:n asiantuntija-aloja.

INSEP:n asiantuntija-alat:


1. Vammojen ehkäisy

· Vammojen ehkäisy: valmistava harjoittelu, palautumisen edistäminen, testit ja seuranta

· Vammojen kuntoutus: vaiheet ”return to sport” (”water-based” / ”dry”) à ”return to training” à ”return to performance”

2. Fysiikkavalmennus

· Suunnittelu (yhdessä valmennustiimin kanssa) à toteutus à seuranta à jatkotoimenpiteet

· Suorituskyvyn kehittäminen ja vammojen ehkäisy

3. Ravitsemus

· Toimintatavat: yksilö- ja ryhmätapaamiset, harjoituksissa & kilpailuissa, INSEP:n päivittäisvalmennusympäristössä tai muualla, tiedonjako

· INSEP:n ravintolassa ruokien ravintokoostumukset nähtävissä

4. Psyykkinen valmennus

· Yhdistetään valmennusprosessiin kuten esim. fysiikkavalmennus, teknis-taktisten ominaisuuksien valmennus, lääketieteellinen tuki jne.

· Tiimi (kliiniset psykologit, psyykkiset valmentajat, psykologian tutkijat) kokoaa yhteen alan osaajat à pyyntöjen keskittäminen, toimintojen optimointi ja yksilöllistäminen, asiantuntijoiden osaamisen hyödyntäminen à tiimin asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen

5. Palautuminen ja uni

· Applikaatio (palautumismenetelmien soveltuvuuden arviointi, vaikutusmekanismit)

· Parhaat käytänteet, palautumismenetelmien hyödyntäminen


Terveyden edistäminen keskiössä


INSEP:ssä toiminnan keskiössä on terveyden edistäminen kaikilla huippu-urheilun sektoreilla. Lääketieteen osaamiskeskittymä (HUB) kokoaa asiantuntijat (lääketieteen erikoislääkärit, fysioterapeutit, psykologit) yhteen ja vastaa lajien lääketieteellisestä asiantuntijatoiminnasta (mm. lakiin kirjattu pakollinen terveystarkastus huippu-urheilijoille) sekä tutkimus- ja kehitysprojekteista ja opetustehtävistä lääketieteen osaamisalueen osalta. Merkillepantavaa lääketieteen yksikön tarjoamissa palveluissa on INSEP:n vahva panostus korkealaatuisen mittausteknologian investointeihin, sillä INSEP:llä on käytössä omat kuvantamislaitteistonsa (magneettikuvaus, röntgenkuvaus, ultraääni, DEXA) sekä huippukylmähuoneisto (-10°C, -60°C ja -110°C), jota käytetään palautumisen edistämisessä osana päivittäisvalmennusta. Arkivalmennuksen lisäksi mittauslaitteistoja ja -teknologiaa hyödynnetään myös tutkimustoiminnassa. INSEP:ssä lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut ovat käytettävissä ma-pe klo 9:00-13:00 ja 14:00-16:00 – huippu-urheilijoiden lisäksi aikoja on varattavissa myös muulle väestölle.


TKI-toimintaa urheiluvalmennuksen rinnalla


INSEP:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) rakentuu vahvasti suorituskyvyn kehittämisen sekä terveysongelmien ehkäisyn ja kuntoutuksen ympärille. Vahvana johtoajatuksena on TKI-toiminnan ja käytännön valmennuksen kuljettaminen rinnakkain siten, että liikuntatieteellinen tutkimustyö ja huippu-urheiluvalmennus tukevat toisiaan. INSEP:n johtama ReFORM (Sports Medicine Research Network) koostuu viidestä ranskaa puhuvan maan lääketieteen keskuksesta (FRA, SUI, LUX, BEL, CAN) ja verkosto on saanut Kansainvälisen Olympiakomitean (IOC) myöntämän vammatutkimuskeskuksen akkreditoinnin. TKI-toimintaa toteutetaan yhteistyössä INSEP:n ja sen johtaman liikuntatieteellisen verkoston, yliopistojen, lajiliittojen ja teknologiakumppaneiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä INSEP:n toteuttamasta TKI-toiminnasta voidaan pitää ”Uni huippu-urheilussa – palautumismenetelmien optimointi” -väitöskirjaprojekteja (2016-2019 ja 2021-2024), jossa korkeakoulutasoiseen tutkimustyöhön yhdistetään lajiliiton maajoukkueurheilijoiden tukemista (tässä tapauksessa kestävyysjuoksu ja rugby), teknologiakumppanin tuotekehitystoimintaa (Bultex-patjavalmistaja) ja INSEP:n brändiä tukevaa huippuosaamisen kehittämistä. Tällä hetkellä INSEP:n koordinoima huippu-urheilun TKI-toiminta keskittyy tukemaan Ranskan maajoukkueurheilijoiden menestymistä Pariisin olympialaisissa 2024.


Kaksoisura – huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen INSEP:ssä


INSEP:ssä toimii sisäoppilaitos 2. asteella opiskeleville 14-18-vuotiaille urheilijoille, joita opiskelee ja harjoittelee päivittäin keskuksessa yhteensä 96 nuorta. Yli 18-vuotiaille urheilijoille tarjolla on 30 erilaista opintopolkua urheilun ja korkeakoulutasoisen tai ammatillisen opiskelun yhdistämiseen. Opintoja on mahdollista toteuttaa kontaktiopetuksena INSEP:n ympäristössä (liikuntatieteet, journalismi, kielikurssit, liikunta-alan täydennyskoulutusportfolio) tai etänä INSEP:ssä tai muualla osana korkeakoulujen (yliopistot, teknillinen yliopisto, sairaanhoitaja/fysioterapeutti-koulutus, insinööri) kanssa tehtyjä yhteistyösopimuksia. Kaksoisuran osalta INSEP on profiloitunut ja panostanut vahvasti etäopiskelumahdollisuuksien kehittämiseen. Opintojen sisältö ja aikataulu räätälöidään aina yhdessä urheilijan ja oppilaitoksen kanssa. Huippu-urheilijoille tarjolla on liikunta-alan tutkintoon johtavaa tai valmistavaa koulutusta, mikä mahdollistaa oman urakokemuksen hyödyntämisen ja tietotaidon kehittämisen ammatin saamiseksi liikunta-alalta. Myös urheilijoiden urasiirtymää urheilu-uralta kohti työelämää tuetaan INSEP:n kautta.


Yhteenvetoa reissusta


INSEP oli järjestämässä vierailun aikana laajaa liikuntatieteen kongressia (ECSS; European College of Sports Science), jonka yhteydessä pääsin esittelemään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Varalan, Tampereen Urheilulääkäriaseman, Jääkiekkoliiton ja SM-liigan kanssa toteuttamaamme jääkiekkotutkimusta.


Vierailu yhdessä maailman tunnetuimmista valmennuskeskuksissa antoi paljon ajattelemisen aihetta myös Varalan valmennuskeskuksen ja testausasematoiminnan kehittämiseen. INSEP:ssä huomionarvoista oli lajivaatimusten huomiointi alueelle kehitettyjen olosuhteiden sekä investoitujen laitteistojen, teknologian ja välineiden osalta – näitäkin kokemuksia tullaan varmasti hyödyntämään Hakametsä Sport Campuksen suunnittelutyössä yhteistyössä Tampereen kaupungin ja lajikumppanien kanssa. Näyttöön perustuva toimintatapa urheiluvalmennuksessa (tutkimustiedon hyödyntäminen), tiedolla johtaminen (testaus ja seuranta) sekä tutkimustoiminnan ja käytännön valmennuksen yhdistäminen oli johtoajatuksena INSEP:n kaikilla toimintasektoreilla. Kiitokset Varalalle ja Erasmus+ -ohjelmalle mahdollisuudesta tutustua INSEP:n toimintaan, jossa korostui yhteistyöverkostojen ja tiimitoiminnan hyödyntäminen!Marko Haverinen, testauspäällikkö, Varalan Urheiluopisto

82 katselukertaa0 kommenttia

コメント


bottom of page