top of page
toiminnallinen-reeni.jpg

OPISKELU VARALASSA

VARALAN TIIMIOPPIMISEN MALLI

Varalan Urheiluopistossa tavoitteena on, että jokainen opiskelija kokee kuuluvansa oppimisyhteisöön. Oppimista edistää turvallinen, positiivinen ja kannustava toimintakulttuuri, jossa opiskelija voi kokeilla, oivaltaa ja innostua oppimisesta yhdessä muiden kanssa. Yksilöllinen oppimispolku ei tarkoita oppimista yksin.
 

Varalan pedagoginen malli on tiimioppiminen, jossa tiimi on oppimisen väline. Tiimit kootaan pitkäkestoisempaa työskentelyä varten, jolloin harjoitellaan keskinäisten ongelmien ratkaisuja ja toimivia vuorovaikutustapoja. Tiimillä on yhteinen tavoite, johon tiimi sitoutuu ja jonka eteen tiimi tekee yhdessä työtä. Jokainen yksilö tuo tiimiin omat taitonsa, kykynsä, ajatuksensa ja kontaktinsa.

Parhaimmillaan yhteistyö auttaa toimimaan yksilönäkin paremmin. Tiimissä keskiössä on tehtävä tai oppiminen riippuen siitä, mitä tarvetta varten tiimi on muodostettu. Tiimioppimisessa asiat opitaan itse tekemällä, ottamalla selvää ja kokeilemalla. Asioita opitaan aitojen työelämän asiakasprojektien kautta. Tiimioppiminen on samalla sekä ilmiöpohjaista että eri oppiaineita integroivaa. Tiimioppimisessa on mahdollisuus synnyttää uutta. Opittu tieto ei jää pelkäksi teoriatiedoksi vaan sitä on kokeiltu ja käytetty oikeassa työelämässä.
 

Tiimioppimista ohjaa tiimivalmentajapari. Valmentajat kuuntelevat, reflektoivat, kertaavat sanottua, tekevät yhteenvetoja ja esittävät kysymyksiä eli tekevät näkyväksi tiimin oppimisprosessia. Valmentaja luottaa opiskelijoihin ja mahdollistaa heille aktiivisen roolin oppimisprosessissa. Tiimioppiminen on yksilön oppimista tiimin kautta valmentajan tuella. Hyvä tiimi koostuu erilaisista ihmisistä ja tiimissä voi olla kaiken tasoisia oppijoita. Vertaisoppiminen on tiimioppimisen tärkeä tavoite.

OTA YHTEYTTÄ, NIIN KERROMME LISÄÄ!

Sari Karjalainen_1.jpg

Sari Karjalainen

Apulaisrehtori

puh. +358 44 3459 936

Apulaisrehtori

bottom of page