top of page

ERASMUS+ TAMPEREEN URHEILUAKATEMIA
kansainväliset vaihto-ohjelmat valmentajille ja urheilijoille

Jenni Puputti.jpg

ERASMUS+ Tampereen Urheiluakatemia

Kansainvälinen vaihto-ohjelma valmentajalle

Ohjelman tavoitteena on lisätä Tampereen urheiluakatemiavalmentajien ja pirkanmaalaisen valmennusverkoston valmennusosaamista. Valmentajat suorittavat kansainvälisen jakson joko akatemian yhteistyövalmennuskeskuksessa tai oman lajin kansainvälisessä valmennuskeskuksessa tai huippuseurassa. Vaihto-ohjelman aikana valmentajat suorittavat Liikunnanohjauksen perustutkinnon osan "Toiminta kansainvälisessä toimintaympäristössä".

Kansainvälinen vaihto-ohjelma urheilijalle

 

Ohjelman tavoitteena on rohkaista akatemiaurheilijoita kansainväliselle urheilu- ja urapolulle. Urheilijat suorittavat kansainvälisen jakson joko akatemian yhteistyövalmennuskeskuksessa tai oman lajin kansainvälisessä valmennuskeskuksessa tai huippuseurassa. Vaihto-ohjelman aikana urheilijat suorittavat Liikunnanohjauksen perustutkinnon osan "Toiminta kansainvälisessä toimintaympäristössä".

kansainvälisyys1.png

ERASMUS+ vaihto-ohjelman tavoitteet

KANSAINVÄLISTYMISEN TAVOITTEENA ON, ETTÄ VALMENTAJA/URHEILIJA: 
 

 • kasvaa vastuulliseksi kansalaiseksi, joka hahmottaa itsensä, urheiluympäristön ja ammattialansa osaksi kansainvälistyvää maailmaa ja työelämää

 • oppii ammatissaan ja urheilussa seuraamaan ja hyödyntämään oman alansa muualla tapahtuvaa kehitystä

 • kehittää tietoja ja taitoja, jotka auttavat sopeutumaan urheiluun, opiskeluun ja työskentelemiseen vieraassa kulttuuriympäristössä

 • oppii työskentelemään yhdessä eri kulttuureihin ja etnisiin ryhmiin kuuluvien työ- ja urheilutovereiden kanssa

 • kehittää sellaisia kommunikointi- ja kielitaitoja, joita tarvitaan monikulttuurisissa urheilu- ja opiskeluympäristöissä, työyhteisöissä ja vuorovaikutustilanteissa

 • oppii ymmärtämään eri kulttuurien ominaispiirteitä, ihmiskäsityksiä, elämäntapaa ja maailmankuvaa vahvistamalla ns. kulttuurista lukutaitoaan ja identiteettiään ja oppii näin toimimaan suvaitsemattomuutta, muukalaisvihaa ja rasismia vastaan.

 

Keskeistä kansainvälistymisessä on vuorovaikutuksen kautta lisääntyvä tieto sekä ymmärrys itsestä ja toisista ihmisistä, persoonallisuuden vahvistuminen, maailmankuvan laajentuminen ja suvaitsevaisuuden vahvistuminen. Tämän lisäksi urheilu ja urheiluympäristössä toimiminen ulkomailla tarjoavat opiskelijalle erinomaisen tilaisuuden hankkia arvokasta kansainvälistä kokemusta sekä kehittää urheilullista ja ammatillista osaamistaan ja kielitaitoaan.

Mikäli kiinnostuit, niin perehdy hakuohjeisiin ja apurahoihin tarkemmin alta.

Huom! Valmentaja- tai urheilijavaihtoon lähtevä henkilö on Varalan opiskelija vaihtojakson ajan.

Global4.png

Vaihto-ohjelman sisältö

Vaihto-ohjelman aikana osallistuja on Varalan opiskelija ja suorittaan tutkinnon osan Toiminta kansainvälisessä toimintaympäristössä (15osp)

 • Valmistava verkkokurssi "Toiminta kansainvälisessä toimintaympäristössä" + kielitesti sekä mahdolliset kieliopinnot

 • Vaihto-ohjelma 12-40 päivää kansainvälisessä toimintaympäristössä, valmennuskeskus tai huippu-seura

 • Oppimisen raportointi oppimispäiväkirjan sekä matkablogin avulla

 • Opittujen asioiden kertominen omassa toimintaympäristössä erikseen sovittavalla tavalla

Ohjelmamaat

EU:n jäsenmaat:

 • Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro

EU:n jäsenehdokasmaat:

 • Turkki, Pohjois-Makedonia ja Serbia

 • EFTA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja​

Kumppanimaat - HUOM! Kumppanimaihin on rajoitettu määrä vaihtomahdollisuuksia

 • Färsaaret, Iso-Britannia, Sveitsi

 • noin 150 Euroopan ulkopuolista maata, jotka luokitellaan EU:n naapurialueen kumppanimaihin ja muihin kumppanimaihin. Kumppanimaat on lueteltu täällä

Global4.png

Tukikelpoiset osallistujat

Tukikelpoisia osallistujia ovat

 • Tampereen Urheiluakatemian valmentajina tai asiantuntijoina toimivat henkilöt

 • Varalan valmennuskeskuksen yhteistyöseurojen valmentajat ja toimijat

 • Tampereen Urheiluakatemian jäseninä olevat urheilijat

jotka suorittavat Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkinnonosan Toiminta kansainvälisessä toimintaympäristössä.

kansainvälisyys1.png

Ohjelmaan hakeminen

Hakeminen tapahtuu täyttämällä hakulomake alla olevan linkin kautta. 

Linkki vie sinut oppilaitoksen Wilmaan jossa lomake sijaitsee.  Valitse koulutus oikealta + -merkistä. Siirry sen jälkeen ostoskoriin (oikea yläkulma) jatkamaan hakemuksen täyttämistä.

Hakulomaketta täytettäessä tarvitset seuraavat tiedot vastaanottavasta partnerista, mikäli partneri ei kuulu opiston omiin yhteistyötahoihin:

 1. Legal name 

 2. Business name

 3. Osoite

 4. Organisaation tyyppi (koulu, järjestö, yritys)

 5. Työpaikkaohjaajan tiedot
  o    email, puhelin numero

Jos vastaanottavalla organisaatiolla on aikaisempia tai meneillään olevia ERASMUS+ liikkuvuushankkeita, ilmoita edellämainittujen sijaan organisaation ERASMUS+ OID (Organization identification code) koodi

Vaihto-ohjelmaan valittaville henkilöille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnasta kuukauden kuluessa hakemuksen palauttamisesta.

ERASMUS-budjetti määrittää, kuinka monta vaihto-ohjelmaa voidaan vuosittain toteuttaa ja kuinka monta päivää yksittäinen vaihtojakso kestää.

Apurahat

Kestäväkehitys.png

ULKOMAANJAKSOLLE PÄÄSYN VALINTAKRITEERIT

Ulkomailla opiskelu edellyttää opiskelijalta sopeutumiskykyä sekä valmiutta kohdata erilaisia kulttuureja ja toimintatapoja. Opiskelijan tulee ymmärtää, että hän edustaa ulkomailla itsensä lisäksi myös omaa toimintaympäristöään. 
 
Valinnan pohjalla olevia kriteereitä: 
•    hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon -lomakkeen täyttäminen Wilmassa 
•    vapaamuotoinen motivaatiokirje (palautetaan hakulomakkeessa)
•    Europass CV (englanniksi)
•    riittävän hyvä terveydentila vaihtojaksoon osallistumiseksi
•    valmentajan / seuran puolto
•    mielellään 18 vuoden ikä
•    osallistunut säännöllisesti akatemiatoimintaan
•    hyvä motivaatio
•    riittävä kielitaito
•    hyvä asenne
•    sitoutuminen tavoitteisiin ja velvoitteisiin ennen vaihtoa, vaihdon aikana ja sen

jälkeen
•    haastattelu
•    Hankkeen taloudelliset resurssit

Image by Nareeta Martin

ULKOMAANJAKSON SUORITTAMINEN ELI OPISKELU

Ulkomaanjakson aikana urheilija/valmentaja on Varalan Urheiluopiston opiskelija ja hän suorittaa tutkinnon osan Kansainvälisessä työympäristössä toiminen (15osp). Tutkinnon osan suorittaminen kokonaisuudessaan on edellytys tukirahalle
Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää ammattitaitovaatimusten täyttämistä (tutustu vaatimuksiin täällä)

 

 

 

Näiden vaatimusten täyttäminen edellyttää seuraavia asioita opiskelijoilta

 • Training Agreement sopimuksen tekeminen

 • Europass liikkuvuustodistuksen tekeminen

 • OLS kielitestin suorittaminen + vapaaehtoinen kieliopintojen suorittaminen

 • 12 – 40 päivän ulkomaanjakson suorittaminen

 •  Vlogi tai Blogi ulkomaanjakson ajalta, joka julkaistaan Varalan Jokaopiskelija-sivuilla

 • Ulkomaanjakson kokemusten ja oppien jakaminen omassa toimintaympäristössä erikseen sovittavalla tavalla ja tästä raportointi

 • Opiskelija voi osoittaa osaamisen myös haluamillaan muilla tavoilla, jotka sovitaan tutkinnon osasta vastaavien opettajien kanssa.

 • Opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen opiskelija saa tutkinnon osasta vastaavalta opettajalta

 •  Wilma-opiskelijaympäristön tunnukset

 •  Varalaedu-tunnukset ja näiden avulla kirjautumisen Teams-verkkoalustalle

 •  Verkkoalustalla on tarkemmat ohjeet ylläolevien todistusten hankkimisesta sekä tehtävien tekemisestä

 • Ulkomaanjakson tuesta 60% maksetaan kaksi viikkoa ennen ulkomaanjakson aloituspäivää

 • Loppuosa tuesta (40%) maksetaan kaksi viikkoa viimeisen tehtävän palauttamisen jälkeen ja opiskelijan osaamisen arvioinnin jälkeen, mikäli ei ole tarvetta täydennyksille. 

 • Jos tutkinnon osaa ei ole suoritettu sovittuun päivämäärään mennessä voidaan apuraha periä opiskelijalta takaisin.

Lisätiedot

Samuli Liinpää_1.jpg

Samuli Liinpää

KV-koordinaattori

Opiskelijat ja muu henkilöstö

+358 44 3459 917

Upi Antikainen_1.jpg

Juha Antikainen

KV-koordinaattori

Urheilijat, Valmentajat sekä Valmennuskeskus

+358 40 535 0337

bottom of page