top of page

ERASMUS+ APURAHAT

EN-Funded by the EU-POS.jpg
kansainvälisyys1.png

ERASMUS+ - LIIKKUVUUS VARALAN URHEILUOPISTOLLA 2021-2027

Varalan Urheiluopiston strategiassa kansainvälisyys ja kansainvälistyminen on yksi opisto keskeisiä valintoja.

Strategian suunnassa Varalan Urheiluopisto on hakenut ja myös saanut ERASMUS+ liikkuvuus apurahaa vuosille 2021 - 2027, jonka määrä vahvistuu vuosittain.

Ensisijaisesti apurahaa myönnetään Euroopan Unionin alueelle suuntautuviin liikkuvuuksiin, mutta myös kumppanimaihin (EU:n ulkopuoliset maat) tapahtuvaa liikkuvuutta voidaan tietyin rajoituksin tukea apurahalla.

Apurahaa voi käyttää Varalan Urheiluopiston omiin yhteistyö kumppaneihin suuntautuviin liikkuvuustoimintoihin, mutta myös omien kontaktien kautta voi etsiä itselleen sopivan kohteen. Omiin kohteisiin tarvitaan ensin hyväksyntä, niin että kohde täyttää ERASMUS+ ohjelman kriteerit ja se liittyy johonkin opintojen tutkinnonosaan.

Ohjelmamaat

EU:n jäsenmaat:

 • Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro

EU:n jäsenehdokasmaat:

 • Turkki, Pohjois-Makedonia ja Serbia

 • EFTA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja​

Kumppanimaat

 • Färsaaret, Iso-Britannia, Sveitsi

 • noin 150 Euroopan ulkopuolista maata, jotka luokitellaan EU:n naapurialueen kumppanimaihin ja muihin kumppanimaihin

Jokaisella Erasmus+ -sektorilla on omat sääntönsä osallistuvien kumppanimaiden suhteen. Tarkemmat sektorikohtaiset kumppanimaatiedot löytyvät Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

EU:n naapurialueen kumppanimaat

 • Länsi-Balkan: Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo ja Montenegro

 • Itäiset kumppanimaat: Armenia, Azerbaijan, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova ja Ukraina

 • Eteläiset Välimeren maat: Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, Palestiina, Syyria ja Tunisia

Muut kumppanimaat

 • tämän ryhmän maat on luokiteltu alueittain kuten Aasia, Keski-Aasia, Latinalainen Amerikka ja AKT-maat (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat)

 • löydät muiden kumppanimaiden listauksen ohjelmaoppaasta.

KV3.png

Opiskelijaliikkuvuus

Opiskelija voi lähteä Erasmus+ vaihtoon:

 1. lyhytkestoiseen liikkuvuuteen = VET ( 2-12 viikkoa) / VARALA

 2. pitkäkestoiseen liikkuvuuteen = ErasmusPro + (yli 3 kk). (ei ole tällä hetkellä Varalan Urheiluopiston ohjelmassa)

 • Osallistuminen ammattitaitokilpailuihin (1–10 päivää)

 • Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä lyhytkestoinen liikkuvuus (10–89 päivää)

 • Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä pitkäkestoinen liikkuvuus (ErasmusPro) (90– 365 päivää)

 

Opiskelija saa liikkuvuusjaksolle apurahan, jolla pystyy kattamaan osan vaihdosta aiheutuvista matka-, majoitus- ja elinkuluista.

Kaikkiin opiskelijaliikkuvuustoimintoihin voidaan yhdistää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalisia toimintoja. Edellä esitetyt vähimmäis- ja enimmäiskestot koskevat fyysisen liikkuvuuden komponenttia.

Global4.png

Tukikelpoiset osallistujat

 1. Tukikelpoisia osallistujia ovat muun muassa ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen jatkokoulutuksen opiskelijat ja oppisopimusopiskelijat.

 2. Osallistujien on oltava kirjoilla tukikelpoisen ammatillisen perus- tai jatkokoulutuksen ohjelmassa.

 3. Tukikelpoisista ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen ohjelmista hiljattain valmistuneet voivat osallistua enintään 12 kuukauden ajan valmistumisensa jälkeen.

 4. Jos osallistujat ovat suorittaneet pakollisen ase- tai siviilipalveluksen, kelpoisuusaikaa pidennetään palvelusajan pituudella.

Kestäväkehitys.png

Matkatuki

Matkatuki määritellään koti- ja kohdemaan etäisyyden perusteella käyttäen välimatkalaskuria. Tuki määräytyy kilometrien perusteella seuraavasti:
 

 • 10 – 99 km =                           20€ per hlö

 • 100 – 499 km =                     180€ per hlö

 • 500 – 1999 km =                   275€ per hlö

 • 2000 – 2999 km =                 360€ per hlö

 • 3000 – 3999 km =                 530€ per hlö

 • 4000 – 7999 km =                 820€ per hlö

 • 8000km tai enemmän =     1100€ per hlö

Kuva6.png

Erasmus+ / Yksilötuki

Yksilötuki_ERASMUS2022.jpg

ERASMUS+ ohjelman partnerimaat

EU:n ulkopuoliset maat kuuluvat ohjelman partnerimaihin. Partnerimaaat ovat tuen osalta luokiteltu niin ikään kolmeen kategoriaan, jonka perusteella määräytyy yksilötuki.

ERASMUS+ rahoitus partnerimaihin on rajoitettu:

 1. Partnerimaihin suuntautuvan liikkuvuuden osuus hankkeen kokonaisbudjetista ei saa ylittää 20% kokonaisbudjetista

 2. Tästä johtuen, kun suunnittelet liikkuvuutta EU alueen ulkopuolelle:

  • Ole ensin yhteydessä opiston kansainvälisyys vastaavaan ja tiedustele onko se budjetillisesti mahdollista milloin.​

kuva.png
global maat.png
bottom of page