top of page
Maailman kartta3.jpg

Henkilöstöliikkuvuus

EN-Funded by the EU-PANTONE_edited.png

Kansainväliset jaksot osana oman kehittymisen suunnitelmaa.

 

Henkilöstöliikkuvuus.

Henkilöstön liikkuvuusjakson voi toteuttaa seuraavilla tavoilla:

 1. Job shadowing -jakso (2-60 pv): Henkilöstö jäsen osallistuu liikkuvuusjaksolle vastaanottavassa organisaatiossa tavoitteena oppia uusia käytäntöjä ja kerätä uusia ideoita tarkkaillen, havainnoiden ja seuraten vertaisten/kollegoiden työskentelyä toisessa maassa.

 2. Opetus- ja koulutusjakso (2-365 pv): Liikkuvuusjaksolla henkilöstön jäsenen tehtävänä on opettaa ja/tai kouluttaa vastaanottavassa organisaatiossa toisessa maassa; tarkoituksena oppia opetus- ja koulutustehtävissä sekä vertaisilta/kollegoilta vastaavissa tehtävissä.  

 3. Kurssit ja koulutukset (2-30 pv): Henkilöstön jäsen voi osallistua kurssille tai koulutusjaksolle, jossa on ennalta määrätty ohjelma ja oppimistavoitteet ja jonka järjestävät tunnustetut ammattilaiset. Kurssiin/koulutukseen tulee osallistua henkilöitä vähintään kahdesta eri maasta, ja sisällön tulee olla vuorovaikutteista ja osallistavaa. Tukea ei voi käyttää osallistumiseen ainoastaan luennoille, seminaareihin ja konferensseihin.

 

Kurssi/koulutus = toiminto, jonka tarkoituksena on kehittää opettajan, kouluttajan tai muun henkilöstön jäsenen ammatillista osaamista järjestelmällisellä opinto-ohjelmalla, jonka oppimistulokset dokumentoidaan yksilöllisesti, ja jonka toteuttavat ammattimaiset kouluttajat tai muut pätevät asiantuntijat. Toiminnot voidaan toteuttaa eri muodoissa kuten luokkaopetuksena, työpajoina tai kenttäoppimisena.

Kurssin valinnan tekee lähettävä organisaatio. Kurssin valinnassa tulee noudattaa komission laatustandardeja. Linkki dokumenttiin löytyy alta.

Huomioi, että kursseille myönnettävä tuki maksetaan maksimissaan 10 päivältä, jonka jälkeen kurssia voi jatkaa omarahoituksella. Yksittäinen henkilöstön jäsen voi saada enintään 800 euroa kurssimaksuihin yhden hankkeen aikana eli 80 euroa/päivä. Kurssimaksun lisäksi osallistuja saa yksilö- ja matkatuen, organisointituki on 100 e/hlö.

LIIKKUVUUSJAKSON SUUNNITTELU

Kun alat suunnittelemaan liikkuvuusjaksoasi, niin ennen hakemuksen tekoa on hyvä miettiä mitä liikkuvuusjaksolla tavoitellaan.

Tässä pohdinnassa voit hyvin käyttää apuna OPH: vaikuttavuustyökalua.

 

Vaikuttavuusketju.PNG
 1. Resurssina toimii ERASMUS+ rahoitus sekä käytettävä työaika. 

 2. Toimenpiteenä tietenkin itse liikkuvuusjakso

 3. Tuotoksella tarkoitetaan liikkuvuusjaksolta saatavia välittömiä tuloksia, jotka ovat suoraa seurausta jaksolla tehtävistä toimenpiteistä.

 4. Termillä vaikutukset tarkoitetaan pieniä tai suuria pysyviä muutoksia, joita liikkuvuusjakson avulla on mahdollista saavuttaa. Pohdi muutoksia, jotka voivat olla todennettavissa heti liikkuvuusjaksosi päätyttyä tai viimeistään puolen vuoden sisällä sen päättymisestä. 

 5. Termillä vaikuttavuus tarkoitetaan myönteistä kehitystä eli Varalalle pidemmällä aikavälillä saatavaa hyötyä, johon liikkuvuusjaksosi osaltaan vaikuttaa. Kyseessä on pitkän tai keskipitkän aikavälin muutos, johon vaikuttavat myös muut tekijät ja toimijat.

 

Tältä pohjalta sinun on toivottavasti helpompi lähteä suunnittelemaan liikkuvuusjaksosi "Learning Agreementiä" ja käydä keskusteluja esimiehesi kanssa liikkuvuusjakson sijoittelusta ja tarpeellisuudesta työaikasuunnitelmaasi tehtäessä.

Sitten vaan hakulomaketta ja muita dokumentteja tekemään, joihin ohjeet löydät alta.

Henkilöstön liikkuvuuden vaiheet Varalassa.

Tässä kuvana liikkuvuusjakson suunnittelun eri vaiheet ja kenen kanssa. Alta löytyvät sitten vielä kirjalliset ohjeet haku- ja suunnitteluprosessia varten.

Klikkaamalla kuvaa saat sen aukeamaan isommaksi tai voit vaikka tulostaa sen itsellesi.

Henkilöstöliikkuvuuden vaiheet 1.0_LISA ja UPI.png
 1. Suunnittele esihenkilösi kanssa oman kehittymisen suunnitelma ja miettikää yhdessä kansainvälinen liikkuvuusjakso edistäisi suunnitelman toteutumista.

 2. Täytä liikkuvuusjakson hakulomake - lomakkeeseen pääset tästä

  • Kv. vastaava toimittaa hakulomakkeesi esihenkilöllesi, joka vie sen resurssienhallintatiimin päätettäväksi kuukausittain​

  • Kun saat hyväksynnän liikkuvuusjaksollesi, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 3. Etsi itsellesi liikkuvuusjakson kohde ja sovi jakson ajankohta vastaanottavan organisaation kanssa.

  • Opiston valmiit partnerit, jotka löytyvät täältä

   • Sovi ajankohta partnerin yhteyshenkilön kanssa (yhteystiedot kv vastaavilta)

  • Itse hankittu liikkuvuuskohde

   • Liikkuvuuskohteen vaatimukset​

    • ​kohteen tulee tukea ammatillisen tietotaidon kehittymistä ja ammatillista koulutusta​

    • liikkuvuusjaksolla tulee kohdemaassa olla vastuuhenkilö joka allekirjoittaa liikkuvuusjakson dokumentit apurahan saajalle.

   • Hanki liikkuvuuskohteen tiedot ja toimita ne Samuli Liinpäälle ennen apurahasopimuksen tekoa

    • ​Business name if different than the legal name

    • Postcode

    • Type of organization

    • telephone

    • email

    • ERASMUS+ OID koodi, mikäli organisaatiolla sellainen on 

   • Sovi ajankohta partnerin yhteyshenkilön kanssa

 4. Tee Learning agreement ja apurahasopimus​

  • Suunnittele "Learning agreement" lomakkeeseen liikkuvuusjakson oppimistavoitteet ja ohjelma esihenkilön kanssa käydyn keskustelun pohjalta yhdessä vastaanottavan organisaation yhteyshenkilön kanssa.

  • Täytä "Learning agreement"  ja hanki tarvittavat allekirjoitukset

  •  

  • Tee liikkuvuusjakson ohjelma ja liitä se Learning Agreementin mukaan. ​

  • Tee apurahasopimus yhdessä kv. vastuuhenkilön kanssa

 5. Liikkuvuusjakson matkajärjestelyt

  • Selvitä yhdessä kv. vastaavan kanssa liikkuvuusjaksolle saatavissa olevan ERASMUS+ apurahan suuruus, jolla tulisi saada katettua apurahan saajan matkat, majoitus ja päivärahat.

   • Etsi sopivat lennot ja majoitus kohteeseen ja sovi ostotapahtuma Samulin kanssa, sillä ostot tulee tehdä opisto luottokortilla joka on otettu kv. liikkuvuuksia varten. Kortti on Samulin nimissä.

  • Varmista matkaa varten seuraavat asiat:​

   • Olemassa oleva vakuutusturvasi matkoilla (esim. OAJ:n jäsenillä on vakuutus Turvassa). Varalan Urheiluopistolla on ulkomailla voimassa oleva työtapaturmavakuutus, mutta sen kanssa tulee ongelmia maksusitoumusten kanssa, eli matkavakuutus on järkevin kun reissataan.​

   • Eurooppalainen sairaanhoitokortti (Kela)

   • Passin tai henkilökortin voimassaolo

   • Tarvittavat rokotukset

   • Tuliaiset vastaanottavalle organisaatiolle.

 6. Liikkuvuusjaksolla​

  • Toteuta Learning agreementin suunnitelmaa​ ja muista ottaa allekirjoitus vastaanottavasta organisaatiosta

  • Learning Agreement dokumentin ensimmäisenä sivuna on myös "Certificate of Attendance dokumentti", ota tähän myös allekirjoitus.

  • Sovi Krista Kyyrösen kanssa mediapäivitykset matkan aikana

  • Tee blogia varten muistiinpanoja matkan kokemuksista - blogi julkaistaan Jokaopiskelija sivulla matkan jälkeen

  • Tee muistiinpanoja toimivista käytänteistä ja toimintatavoista joita voisimme Varalassa hyödyntää

 7. Liikkuvuusjakson jälkeen​

 • Vastaa palautekyselyyn matkan jälkeen (linkki tulee sinulle rahoitussopimukseen kirjattuun sähköpostiin lähettäjältä: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu) tai vastaavasta.

  • HUOM! Tämä EU Survey on erittäin tärkeä, sillä siinä apurahan saaja arvioi miten laatu hankkeessa toteutuu. Mikäli siis palautteessasi et voi antaa meille hyvää palautetta, niin muista myös kertoa KV. vastaaville mitä meidän olisi pitänyt tehdä toisin, jotta voimme kehittää laatua.​

  • Ei siis ole yhden tekevää millaista palautetta liikkuvuusjaksostasi annat!

 

 • Palauta matkaraportti liikkuvuusjakson jälkeen omalle esimiehellesi ja kv. vastaavalle​

 • Palauta allekirjoitettu Learning agreement ja Certificate of Attendance kv. vastaavalle apurahan todentamista varten

 • Sovi esihenkilösi kanssa liikkuvuusjakson esittelystä omalle tiimillesi ja valmistaudu esittelemään siitä kooste myös henkilöstökokouksessa.

 • Tee matkalasku päivärahojen ja mahdollisten muiden kulujen osalta (esim. kotimaan matkat) ja tähän matkalaskuun vain kv liikkuvuuteen liittyvät muut kulut, joita ei ole voitu hankkia opiston kortilla.

Haematology

TERVEYTEEN JA TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT ASIAT

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Ennen lähtöä apurahan saajan tulee hakea Kelasta eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka takaa haltijalleen oikeuden saada tarvitsemaansa hoitoa EU-kansalaisena muissa EU-maissa. Kortti on maksuton ja voimassa kaksi vuotta. Kortin voi tilata Kelasta puhelimitse, täyttämällä hakulomakkeen tai verkossa Kelan asiointipalvelussa.

Lisätietoa ja toimintaohjeet saat löytyvät Kelan Internet-sivuilta osoitteesta: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.

Rokotukset

 • Tarkista perusrokotusten voimassaolo.

 • Selvitä kohdemaakohtaiset rokotukset etukäteen.

 • Koronarokotukset eivät ole pakollisia, mutta kannustamme kaikkia ottamaan rokotteet. Sen lisäksi, että rokote ehkäisee vakavaa sairastumista, se myös helpottaa rajamuodollisuuksia.

 • Terveydenhoitajan antama rokotuskortti on otettava mukaan vaihtoon lähdettäessä Euroopan ulkopuolelle.
   

Lisätietoa rokotuksista löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivuilta https://thl.fi/

Matkustusturvallisuus

Liikkuvuusjakson turvallisuus riippuu usein miten liikkujasta itsestään. Turvallisuus asioihin voit perehtyä lisää esimerkiksi perehtymällä näihin.

Painikkeiden takaa löydät aiheeseen liittyvän dokumentin, jonka voit tallentaa itsellesi.

IMG_20220310_092238.jpg

KV-TOIMISTOSTA LISÄTIETOA

Samuli Liinpää_1.jpg

Samuli Liinpää

KV-koordinaattori

Opiskelijat ja muu henkilöstö

+358 44 3459 917

Upi Antikainen_1.jpg

Juha Antikainen

KV-koordinaattori

Urheilijat, Valmentajat sekä Valmennuskeskus

+358 40 535 0337

bottom of page