top of page
Varala_ilma1.JPG

Liikunnanohjaaja AMK -koulutus

HAAGA-HELIAN AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKUNTA-ALAN OPINNOT TAMPEREELLA VARALAN URHEILUOPISTOSSA (60 OP).

Opinnot Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa sopivat sinulle, jos

  • haluat kehittää ammattitaitoasi ja/tai

  • tavoitteenasi on hakea avoimen AMK:n opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa AMK-tutkinto.
     

Koulutus on tarkoitettu liikunnan ammattikorkeakoulututkintoa ja sen mukaisia työtehtäviä tulevaisuudessa tavoitteleville. Opiskelu alkaa avoimen ammattikorkeakoulun monimuotokoulutuksena ja opinnoissa tavoitteellisesti edenneet voivat hakea 1. lukuvuoden aikana ns. avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi. Myös tutkinto-opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja tapahtuu pääosin Varalan Urheiluopistolla Tampereella. Opiskelijoiden tekemillä opintovalinnoilla voi kuitenkin olla vaikutusta lähijaksojen suorituspaikkakuntiin.


Tutkinto antaa valmiudet työskennellä esimerkiksi liikunta-alan suunnittelu-, asiantuntija-, valmennus-, ohjaus-, esimies- ja hallintotehtävissä tai yrittäjänä.

OPINNOT

Ammattikorkeakouluopinnot sisältävät paljon mm. teoriatietoon perehtymistä ja kirjoittamista. Opiskelu edellyttää erittäin hyviä opiskelu- ja ajanhallintataitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen ja riittävää englannin kielen taitoa.

Opinnot ovat liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelu toteutetaan osin työelämään linkitettyinä oppimisprojekteina hyvinvoinnin ja urheilun toimintaympäristöissä. Koulutuksen keskeisiä osaamisalueita ovat liikunnan pedagogiikka, johtaminen ja kehittämisosaaminen, hyvinvoinnin tukeminen ja urheiluvalmennus sekä liikuntapalvelut ja yrittäjyys. Tutustu opetussuunnitelmaan tästä. (Avautuu haaga-helia.fi -sivustolle)

Hyväksyminen Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi edellyttää vähintään 55 opintopisteen laajuisia opintoja väylähaun hakuajan loppuun mennessä, sekä hyvää opiskelumotivaatiota ja menestystä opinnoissa. Mikäli opiskelija täyttää edellä esitetyt kriteerit lukuvuoden 2022-23 aikana, on hänen mahdollista hakea kevään 2023 väylähaussa Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen tutkinto-opiskelijaksi ilman yhteishaun valintakoetta. Avoimen väylän kautta hakeva voi saada kutsun tutkintojohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön haastatteluun. Lue lisää väyläopinnoista. (Avautuu haaga-helia.fi -sivustolle)

MONIMUOTO-OPISKELU

Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on pääsääntöisesti 3-4pv/lähijakso. Lähijaksoja on noin 1krt/kk lukuvuoden aikana. Lähijaksoilla läsnäoloa edellytetään.

Monimuoto-opiskelussa keskeistä ovat lähijaksojen lisäksi etäjaksojen aikana työstettävät laajat omaa osaamista kehittävät erilaiset oppimistehtävät. Oppimistehtäviä suoritetaan sekä itsenäisesti että ryhmissä myös sähköisiä työkaluja hyödyntäen. Koulutuksessa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyä (AHOT). Koulutuksen menestyksekäs suorittaminen vaatii motivoitumista ja merkittävää ajallista panostusta opintoihin.

OPINTOMAKSUT

Avoimen amk:n koulutuksen 1. opiskeluvuoden kokonaishinta on 300 euroa (muutokset mahdollisia). Se sisältää sekä syys- että kevätlukukauden avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksun. Hyväksytyille lähetetään linkki ensimmäisen lukukausimaksun suorittamiseen (150€) elokuussa 2022. Toinen lukukausimaksu (150 €) tulee maksettavaksi loppuvuodesta 2022 ennen kevätlukukauden alkua. Avoimen amk:n opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuihin. Aikuiskoulutustukea on mahdolilsta saada tietyin ehdoin.
 

Edellytämme, että opiskelijalla on kannettava tietokone käytettävänä opintojen aikana. Lue lisää laitesuosituksista.
 

Majoitus- ja ruokailuhinnat (sis. alv) Varalan lähijaksojen aikana (muutokset mahdollisia):

  • Varalassa 2hh 45 €/hlö/vrk, 1hh 69€ /hlö/vrk. Majoitukset sisältävät aamupalan.

  • Hotelli Rosendahlissa alk.133€/3hh/vrk,113€/2hh, 93€/1hh sis. aamupalan.

  • Ruokailut Varalassa: Aamupala 7,00 €, Lounas 9,50 €, Päivällinen 8,00 €.
     

Huomioithan, että Varalassa majoitustilaa on käytössä rajoitetusti, ja majoitus varataan aina etukäteen Varalan myyntipalvelusta p. 03 2631211. Käytössäsi ovat myös monipuoliset Tampereen alueen majoitusvaihtoehdot. Varala sijaitsee 3 km Tampereen keskustasta hyvien kulkuyhteyksien päässä.

ILMOITTAUTUMINEN

Opintoihin ilmoittautuminen Haaga-Helian sivuilla olevan ilmoittautumisen kautta. Ole ajoissa ilmoittautumisesi kanssa, sillä opiskelupaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkempaa tietoa kevään 2023 aikatauluista päivitetään tänne kun tiedot ovat vahvistettu.

TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JA RIKOSTAUSTAOTE

Opiskelijan tulee huomioida, että liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ja riittävää fyysistä toimintakykyä. Ammattikorkeakoulu pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos opintoihin kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa, tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

LISÄTIETOJA VARALASSA TAPAHTUVASTA AVOIMEN AMK:N KOULUTUKSESTA

Sanna Vuorio.JPG

Sanna Vuorio

Haaga-Helia AMK logo

Monimuotokoulutuksen vastuulehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
sanna.vuorio@haaga-helia.fi
+358 44 7080448

Katja Laaksonen_1.jpg

Katja Laaksonen

Ammatillinen opettaja
Varalan Urheiluopisto
katja.laaksonen@varala.fi
+358 44 3459 913

VARALA-logo_vihreä.png
bottom of page