top of page

Testi

Työelämän kanssa toteutettava yhteistyö mahdollistaa oppimisen aidoissa työelämän tilanteissa. Liikunta-alan ammattilaiseksi kasvaminen edellyttää työelämälähtöisten oppimiskokemusten syntymistä jo opiskelujen aikana.

Tiimioppiminen pedagogisena valintana Varalassa vastaa uudistuneen ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Keskiössä ovat yksilölliset opintopolut ja työelämälähtöisyys. Tiimipedagogiikka kehittää opiskelijoiden itseohjautuvuutta, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, elinikäisen oppimisen ajattelua sekä yrittäjähenkisyyttä.

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut opiskelija yhteistyöstä

  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen

  • Tapahtumien ja projektien järjestäminen

  • Liikunnanohjaus

  • Liikuntaneuvonta ja testaus
     

Keskustellaan ja ideoidaan yhdessä, miten pystymme toteuttamaan molempia osapuolia palvelevan kokonaisuuden.

​Katja Laaksonen, LitM

TYRSKY hankekoordinaattori

+358 50 123 4567 | katja.laaksonen(at)varala.fi

Työelämän kanssa toteutettava yhteistyö mahdollistaa oppimisen aidoissa työelämän tilanteissa. Liikunta-alan ammattilaiseksi kasvaminen edellyttää työelämälähtöisten oppimiskokemusten syntymistä jo opiskelujen aikana.

Tiimioppiminen pedagogisena valintana Varalassa vastaa uudistuneen ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Keskiössä ovat yksilölliset opintopolut ja työelämälähtöisyys. Tiimipedagogiikka kehittää opiskelijoiden itseohjautuvuutta, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, elinikäisen oppimisen ajattelua sekä yrittäjähenkisyyttä.

katja-laaksonen.jpg

Varalassa työelämä koordinaattori

Liikunnan ammattitutkinto on aikuisille suunnattua ammatillista lisäkoulutusta. Tutkinto soveltuu liikunta-alan ammattilaisille tai alalle pyrkiville sekä heille, jotka käyttävät liikuntaa oppimisen välineenä esimerkiksi päiväkodissa, iltapäiväkerhossa tai koulussa. Tutkinnon suorittaminen ei edellytä varsinaisesti aiempia opintoja, mutta ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö jolla on alan perustiedot ja -taidot sekä täydentäviä ja syventäviä opintoja, pystyy suoriutumaan tutkinnosta.

Tutkinnon suorittanut työskentelee liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneen työn tavoitteena on kannustaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan ja edistää toiminnallaan terveyden kannalta riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden toteutumista. Tutkinnon suorittanut korostaa työssään liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

004-Organisaatiosertifikaatti-Leima-800px-lapinakyva-tausta-Tiimiakatemia-300x300.png

Tiimiakatemia® organisaatiosertifikaatti todistaa, että organisaatiossa on käytössä tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen periaatteet ja käytänteet. Sertifioidussa organisaatiossa on luotu oma, näihin periaatteisiin ja käytänteisiin pohjautuva mallinnus. Organisaatiossa on sertifikaatin edellyttämä tieto-taito sekä kokemus tiimivalmentamisesta ja tiimioppimisesta.

bottom of page