top of page

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto
VAT, 150osp

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto on ammatillinen koulutus, jossa työssä tai muussa käytännön elämässä sekä koulutuksessa hankittu ammattitaito osoitetaan näytöillä.
 

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa (150 osaamispistettä) on kaksi osaamisalaa ja tutkintonimikettä:

Valmennuksen osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (90 osaamispistettä).

VAT.jpg

VALMENNUKSEN OSAAMISALA

Varalan Liikunnan ammattitutkinnon, valmennuksen osaamisalan, tavoitteena on nostaa eri lajien valmentajien ydinosaamista, arkivalmennuksen laatua sekä lisätä lajien ja seurojen välistä yhteistyötä. Varalan Liikunnan ammattitutkinnon ylivoimainen vahvuus on monilajisuus. Monilajisen VAT-koulutuksen etuna on keskustelu ja oppiminen yli lajirajojen, eri seurojen ja valmentajien välisen vuoropuhelun lisääntyminen sekä uusien yhteistyöverkostojen syntyminen. Eri lajien nykyiset ja tulevat huippuvalmentajat jakavat toimivia käytänteitä, joita voi soveltaa omaan toimintaympäristöön.

Kenelle?

Tutkinto on tarkoitettu lasten, nuorten ja/tai aikuisten valmennuksen parissa työskenteleville jo valmennuskokemusta omaaville henkilöille, joilla on halua ja motivaatiota kehittää omaa valmentajuuttaan kokonaisvaltaisesti.

Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia. Osallistuvien opiskelijoiden tulee kuitenkin olla aktiivisesssa valmennussuhteessa tavoitteellisten urheilijoiden kanssa.
 

Hakuvaiheessa valmistavaan koulutukseen valittavilta huomioidaan:

– Alalle suuntautuneisuus ja työkokemus sekä mahdollinen alan työpaikka

– Aikaisempi hankittu tietotaito ja koulutukset, kuten esimerkiksi

 • Urheilijasta valmentajaksi – koulutuskokonaisuus

 • Liikunta-alan koulutukset (Liikunnanohjauksen perustutkinto, valmennuksen valinnaiset opinnot)

 • Lajiliittojen järjestämä I – III tason koulutukset

– Lajiliiton suositus koulutuksen sopimisesta valmentajan kehityskaareen.

VAT-tutkinnon kuvaus

Valmentajan ammattitutkinto (VAT) on OPH:n hyväksymä tutkinto. Tutkinnon perusteet voimassa 1.1.2019 alkaen.

VAT

TUTKINNON OSAT JA SUORITTAMINEN

Tutkinnon osat

Liikunnan osaamisala 150 osp

Tutkintonimike: Valmentaja

 • Pakollinen tutkinnon osa 1 - 60 osp

  • Ammatillinen toiminta valmentajana, 60 osp

 

 • Valinnaiset tutkinnon osat 1  90 osp (valitaan 1 osa)

  • Lasten valmentaminen, 90 osp

  • Nuorten valmentaminen, 90 osp

  • Aikuisten valmentaminen, 90 osp

Tutkinnon suorittaminen ja valmistava koulutus

Tutkinto suoritetaan näyttöinä. Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan vuoden kestävänä monimuoto-opiskeluna, joka sisältää kahdeksan kolmen päivän lähijaksoa Varalan Urheiluopistolla. Tämän lisäksi koulutukseen sisältyy työssäoppimista omassa valmennustyössä. Valmentajuutta kehitetään opiskelujen aikana mentorointiprosessilla. Koulutuksen aikana voidaan mahdollisesti osallistua valmennusseminaariin ja koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa työssäoppimista ulkomailla.
 

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Tällöin tutkinto suoritetaan ammattitaidon osoittamisella.
 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella tai koulutussopimuksella, jotka ovat suosittuja koulutusmuotoja.

TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

Tutkintoon hakijoiden tulee huomioida terveydentilavaatimukset valmentajan ammattitutkinnossa 1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti. Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.
 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

 • Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

KUSTANNUKSET

Tutkintokoulutuksen hinta on 1 480 €, joka sisältää tutkintokoulutuksen lisäksi koulutusmateriaalin ja koulutusta tukevat verkkokurssit sekä osaamisen osoittamisen arvioinnin. Koulutusmaksu voidaan maksaa erissä. Oppisopimuksella opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Lue lisää oppisopimuksesta täältä.
 

Tutkintoon oikeuttavan osaamisen voi osoittaa myös ilman tutkintokoulutusta.
 

Opiskelijat vastaavat majoitus- ja ruokailukustannuksista. Majoitusten varaus tulee tehdä myyntipalvelun kautta. Varaukset suositellaan tehtäväksi heti opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Ruokailut ostetaan lähijaksoittain Varalan vastaanotosta.

Majoitus- ja ruokailuhinnat (sis. alv)

Majoitushinnasto (sisältäen aamupalan)

 • 2hh 45 €/hlö/vrk

 • 1hh 69€ /hlö/vrk

 

Majoitusten varaus Varalan myyntipalvelusta 03 2631 211.


Ruokailuhinnasto

 • Aamupala 7,00 €

 • Lounas 9,50 €

 • Päivällinen 8,00 €

 

Ruokailut ostetaan vastaanotosta.


* Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kelan tuet liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, LAT/VAT

Haluatko opiskella ilmaiseksi?

Muistathan hyödyntää mahdollisuutesi oppisopimuskoulutukseen!

 

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, mikäli opiskelijalla on keskimäärin 25h/vko valmennukseen liittyviä tehtäviä yhdellä tai useammalla työnantajalla. Oppisopimuksen lähtökohtana on yhdistää opiskelijan yksilölliset tarpeet ja työnantajan kiinnostus henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Jokainen 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella. Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta.

Ole yhteydessä Varalan Urheiluopiston koulutustarkastaja Jani Niemiseen 044 7906 412, jani.nieminen@varala.fi ja tiedustele tutkinnon suorittamisesta oppisopimuksella.

Sinulla voi olla itselläsi työnantaja valmiina, jonka kanssa teet oppisopimuksen tai voit ilmoittaa halukkuutesi oppisopimukseen ja pyrimme auttamaan sinua löytämään työnantajan.
 

Liikunta-alan yrittäjän on mahdollista tehdä Yrittäjän oppisopimus.
 

Lue lisää oppisopimuksesta täältä

Kuva5.png

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä. Lue lisää ja tarkista täyttyvätkö stipendin maksun perusteet omalta kohdaltasi tästä.

KÄYNNISSÄ OLEVAT JA TULEVAT KOULUTUKSET

VAT 15 -koulutus

Monilajinen VAT-koulutus käynnistyy helmikuussa 2023. Koulutuksen lähijaksot ovat 3 päivän mittaisia. Alustava koulutuksen aikataulu on:
 

KEVÄT 23

 • vko 4, 23.-25.1.

 • vko 11, 13-15.3.

 • vko 16, 17.-19.4.

 

SYKSY 23

 • vko 35, 28.-30.8.

 • vko 40, 2.-4.10.

 

KEVÄT 24

 • Lähijaksot päivittyvät myöhemmin

 

Muutokset aikatauluihin mahdollisia.

Hae nyt VAT 16-koulutukseen

Haku monilajiseen VAT16 -koulutukseen on nyt käynnissä!

Koulutus alkaa syksyllä 2023.
Lähijaksot (muutokset mahdollisia):

Orientaatiopäivä: pe 25.8.2023
Jakso 1: 6.-8.9.2023
Jakso 2: 16.-20.10.2023´
Jakso 3: 23.11.-24.11.2023
Jakso 4: 18.1.-19.1.2024
Jakso 5: 28.2.-1.3.2024
Jakso 6: 25.-26.4.2024
Jakso 7: 10.-14.6.2024
Jakso 8: 11.-13.9.2024
Jakso 9: 17.-18.10.2024

TUTKINTOVASTAAVIEN YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOJA

VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO - OPISKELIJAKOKEMUS

Kuuntele, keskustele ja jaa tietoa, valmentaja

Olen Tiina Björkholm, 30-vuotias ja olen asunut Tampereella 9 vuotta. Halusin kehittää itseäni valmentajana ja sen vuoksi valitsin VAT:n. Uskoin sen laajentavan näkemyksiäni valmennustyöstä ja valmennustyön haasteista. Tykkään tehdä valmennustyötä sen takia, että siinä oppii aina itsekin uutta ja näkee usein työnsä tuloksen. Olen ohjannut ja valmentanut yleisurheilussa noin 15 vuotta ja salibandy-valmennusta olen tehnyt noin 6 vuotta. Valmennan tällä hetkellä yhtä yleisurheilijaa (laji 100m aidat), joka kilpailee aikuisten sarjassa. Salibandya valmennan kahdessa Kooveen joukkueessa, olen tyttöjen SM-sarjan joukkueen kakkosvalmentajana ja naisten joukkueessa toimin fysiikkavalmentajana. Muutin tänne miehen perässä. Nyt olen naimisissa ja minulla on kaksi ihanaa lasta. Olen kotoisin Itä-Suomesta, Lappeenrannasta. En ole ihan niitä hiljaisempia ihmisiä…
 

Odotukset täyttyivät

Näkemysten laajentamisen lisäksi odotin saavani myös henkisestä valmennuksesta lisää tietoa. Se puoli on ollut monen urheilijani kohdalla se heikoin kohta. Toivoin saavani monipuolista tietoa myös muista lajeista ja pystyväni verkostoitumaan muiden lajien valmentajien kanssa. Varalan VAT vastasi odotuksiini hyvin! Jokainen lähijakso syvensi jo olemassa olevaa tietoa ja laajensi näkökulmia ja tietämystäni valmentamisesta – mutta myös päinvastoin se lisäsi paljon uusia kysymyksiä pääni sisällä. Kurssin jälkeen tuntui että vaikka opin paljon uusia asioita valmentamisesta, niin silti tiedän vähemmän kaikesta siitä, mitä sana valmennus pitää sisällään… !

Henkiseen valmentamiseen oli panostettu kurssin sisällöissä ja koen saaneeni hyviä ”työkaluja” ja vastauksia urheilijoiden henkisen puolen parantamiseen. Sain myös tukea omalle osaamiselleni: joitain oikeita asioita on tullut jo tehtyä henkiselläkin puolella. Onko olemassa täysin oikeaa tapaa toimia? Jos olisi, niin kaikki varmaan jo käyttäisivät sitä!
 

Kirjalliset tehtävät joita saimme, olivat myös opettavaisia. Sai itse miettiä valmennustyötä omalta kohdaltaan ja mitä hyötyä tehtävistä on omaan käytännön valmennustyöhön. Tehtävät sai tehdä juuri niin kuin itse parhaaksi näki. Minä käytin paljon aikaa eri asioiden ajatteluun ja koin sen olevan antoisaa ja opettavaa. Joidenkin tehtävien kohdalta koen edelleen, etteivät ne ole vieläkään valmiita. Olen saanut paperille tämän hetken ajatukset, mutta koko ajan olisi jotain lisättävää. Miksi? Valmentaminen on paljolti itsensä kehittämistä ja uusien asioiden oppimista. Voiko valmista valmentajaa ollakaan…?!
 

Lähijaksot olivat parasta antia

Jäin kaipaamaan lisää lähijaksoja. Lähijaksot olivat kaikkein antoisimpia koko kurssilla, koska keskustelimme paljon niin luennoitsijoiden kun muiden valmentajienkin kanssa. Tutustuin monen lajin valmentajiin ja kouluttajiin sekä sain luotua hyviä kontakteja joita tarvitsen nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän.


Ryhmähenkemme oli mielestäni hyvä ja se loi hyvän pohjan uusien asioiden oppimiselle. Oli todella mukavaa että ryhmämme oli myös ”riittävän” puhelias ja halukas tuomaan omia mielipiteitään esille, toiset hieman enemmän kuin toiset. Oli mielenkiintoista kuunnella toisten valmentajien ajatuksia samoista asioista joita oli itse pohtinut. Voiko milloinkaan puhua liikaa…?

Oman itsensä kehittäminen jatkuu

Oma tilanteeni valmentamisen suhteen on, että haluan kehittää itseäni valmentajana vielä lisää. Haluan katsoa mihin asti itse kehityn. Mielestäni aina voi oppia uutta, kun vain pitää silmät auki ja korvat höröllä. Koen sen olevan todella tärkeää täällä Suomessa, että valmentajat puhuisivat enemmän keskenään ja vaihtaisivat ajatuksiaan siitä, mikä johtaa urheilijoiden kehittymiseen ja menestykseen… miksi salailla, kun ilon ja onnen tunteen voi jakaa!
 

Suosittelen VAT-koulutusta niille, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan uusia ajatuksia ja näkemyksiä eivätkä pelkää sitä, että koulutuksen jälkeen päässäsi pyörii paljon uusia ajatuksia.
 

Kun olet valmis kuuntelemaan ja vastaanottamaan muiden mielipiteitä, mutta myös jakamaan itsestäsi jotain muille salailematta, niin saat kurssilta eniten! Suosittelen!


- Tiina Björkholm

bottom of page