top of page

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto
LAT, 150osp

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto on ammatillista koulutusta, jossa työssä tai muussa käytännön elämässä sekä koulutuksessa hankittu ammattitaito osoitetaan näytöllä
 

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa (150 osaamispistettä) on kaksi osaamisalaa ja tutkintonimikettä:

 • liikunnan osaamisala, liikuntaneuvoja (AT)

 • valmennuksen osaamisala, valmentaja.
   

Liikunnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).
 

LASTEN LIIKUNNAN OSAAMISALA

Lasten hyvinvoinnin ja liikkumisen edistäjä varhaiskasvatuksessa -koulutus soveltuu varhaiskasvatuksen henkilöstölle tai varhaiskasvatus ikäisten kanssa toimiville. Koulutuksen aikana suoritat Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalalla. Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Ammattitutkinnossa osaaminen osoitetaan näytöissä, aidoissa työelämän kehittämistehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi saat käyttää tutkintonimikettä liikuntaneuvoja (AT).
Koulutus on suunniteltu yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa huomioiden voimassa oleva varhaiskasvatussuunnitelma sekä valtakunnalliset fyysisen aktiivisuuden suositukset. Kehität ja hyödynnät oppimaasi koulutuksen aikana toimintaympäristössäsi.
Koulutuksessa kehität osaamistasi seuraavilla osa-alueilla:
•    työkaluja osallistaa lasta rakentamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää toimintaa kanssasi 
•    Monipuolisten liikuntataitojen suunnittelu ja ohjaaminen hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä
•    Lapsen hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen ja lisääminen
•    Lapsen osallisuuden lisääminen liikkumalla esilaisissa oppimisympäristöissä 
•    tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä eettisen kasvun tukeminen toiminnallisesti esim.  liikunnalla elämyksellisesti. 
•    Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen 
•    Kasvattajan oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen
•    edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa liikunnan globaalilla kielellä
•    oman toimintaympäristön liikuntakulttuurin kehittämistä edistävän hankkeen suunnittelu ja toteutus

TUTKINNON SUORITTAMINEN JA VALMISTAVA KOULUTUS

Liikunnan ammattitutkinto on aikuisille suunnattua ammatillista lisäkoulutusta. Tutkinto soveltuu liikunta-alan ammattilaisille tai alalle pyrkiville sekä heille, jotka käyttävät liikuntaa oppimisen välineenä esimerkiksi päiväkodissa, iltapäiväkerhossa tai koulussa. Tutkinnon suorittaminen ei edellytä varsinaisesti aiempia opintoja, mutta ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö jolla on alan perustiedot ja -taidot sekä täydentäviä ja syventäviä opintoja, pystyy suoriutumaan tutkinnosta.

Tutkinnon suorittanut työskentelee liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneen työn tavoitteena on kannustaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan ja edistää toiminnallaan terveyden kannalta riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden toteutumista. Tutkinnon suorittanut korostaa työssään liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Tutkinnon suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta

Koulutuksen voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

TUTKINNON OSAT JA ERI PAINOTUKSET

Tutkinnon osat

Liikunnan osaamisala 150osp

Liikuntaneuvoja (AT)

Pakollinen tutkinnon osa 1 - 30osp

Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1  60 osp (valitaan 1 osa)
Lasten liikunnan edistäminen, 60 osp
Nuorten liikunnan edistäminen, 60 osp
Aikuisten liikunnan edistäminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2  60 osp (valitaan 2 osaa)
Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 30 osp
Liikuntayrittäjänä toimiminen, 30 osp
Tutkinnon osa liikunnanohjauksen perustutkinnosta 1 30 osp
Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 1 30 osp

Varalassa LAT-ryhmiä järjestetään erilaisilla painotuksilla

Koulutuksia suunnattuna varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetus henkilöstölle. Sekä henkilöille, jotka keskittyvät terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen.
 

Alakoulujen opettajille, ohjaajille ja avustajille suunnattu LAT

 • Koulutus kehittää osaamista lasten liikunnan edistäjänä alakoulussa. Saat idoita miten liikuntaa voi lisätä alakoululaisten koulupäivään ja millaisin keinoin kannustaisit lapsia liikunnalliseen elämäntapaan?
   

Varhaiskasvatuksen opettajille ja ohjaajille sekä seuratyössä lasten kanssa toimiville suunnattu LAT

 • Koulutus antaa mahdollisuuksia kehittyä työskentelemään vahvemmin lasten liikunnan edistäjänä omassa toimintaympäristössä. Saat keinoja kuinka kannustaisit lapsia liikunnalliseen elämäntapaan ja arkiaktiivisuuteen.
   

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, sekä aikuisten ja ikääntyvien liikunnan ohjaamiseen suunnattu LAT

 • Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ohjaavat työikäisten ja ikääntyneiden liikuntaa ja keskittyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutuksessa painotetaan työikäisten ja ikääntyvien liikunnan erityispiirteitä. Jos työskentelet jo liikunta-alalla, niin saat valmiuksia oman ammatillisen osaamisesi kehittämiseen.

TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
 

 • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

KUSTANNUKSET

Koulutus maksaa opiskelijalle 1.1.2024 alkaen 1680 €. Maksu pitää sisällään valmistavan koulutuksen ja näytöt. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksen voi halutessaan maksaa myös neljässä osassa koulutuksen aikana.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella tai koulutussopimuksella, jotka ovat suosittuja koulutusmuotoja.

Oppisopimuksella opiskeltaessa kustannuksista vastaa oman alueen oppisopimuskeskus. Mikäli sinulla on työpaikka, ota yhteys koulutustarkastaja Jani Niemiseen 044 7906 412 ja selvitä mahdollisuutesi tutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella. Lue lisää oppisopimuksesta täältä

Koulutussopimuksessa työnantaja ja Varala sopivat yhdessä tutkinnonsuorittajan osaamisen kehittämisestä käytännön työssä. Edellytyksenä on, että tutkinnon suorittajalle ei makseta työssäoppimisen ajalta palkkaa.

Majoitus- ja ruokailuhinnat (sis. alv)

Majoittuminen

2hh 45 €/hlö/vrk, 1hh 75 € /hlö/vrk. Majoitukset sisältävät aamupalan

 

Majoitusten varaus Varalan myyntipalvelusta 03 2631 211.
 

Ruokailut Varalassa:

Aamupala 7,00 €
Lounas 9,50 €
Päivällinen 8,00 €

Kelan tuet liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, LAT/VAT

Haluatko opiskella ilmaiseksi?

Muistathan hyödyntää mahdollisuutesi oppisopimuskoulutukseen!

Ole yhteydessä Varalan Urheiluopiston koulutustarkastaja Jani Niemiseen 044 7906 412, jani.nieminen@varala.fi ja tiedustele tutkinnon suorittamisesta oppisopimuksella.
 

Sinulla voi olla itselläsi työnantaja valmiina, jonka kanssa teet oppisopimuksen tai voit ilmoittaa halukkuutesi oppisopimukseen ja pyrimme auttamaan sinua löytämään työnantajan.
 

Liikunta-alan yrittäjän on mahdollista tehdä Yrittäjän oppisopimus. Lue lisää
 

Lue lisää oppisopimuksesta täältä

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä. Lue lisää ja tarkista täyttyvätkö stipendin maksun perusteet omalta kohdaltasi tästä.

KÄYNNISSÄ OLEVAT JA TULEVAT KOULUTUKSET

Käynnissä olevat koulutukset

LAT 21 - Varhaiskasvatus

Koulutus alkaa syksyllä 2023.

Lasten hyvinvoinnin ja liikkumisen edistäjä varhaiskasvatuksessa -koulutus soveltuu varhaiskasvatuksen henkilöstölle tai varhaiskasvatus ikäisten kanssa toimiville. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa huomioiden voimassa oleva varhaiskasvatussuunnitelma sekä valtakunnalliset fyysisen aktiivisuuden suositukset. Kehität ja hyödynnät oppimaasi koulutuksen aikana toimintaympäristössäsi. Erilaiset toiminta- ja oppimisympäristöt tulevat tutuiksi oppijan hyvinvoinnin edistäjänä. 


Lähijaksot (muutokset mahdollisia):

Orientaatiopäivä: pe 25.8.2023
Jakso 1: 6.-8.9.2023
Jakso 2: 16.-20.10.2023´
Jakso 3: 23.11.-24.11.2023
Jakso 4: 18.1.-19.1.2024
Jakso 5: 28.2.-1.3.2024
Jakso 6: 25.-26.4.2024
Jakso 7: 10.-14.6.2024
Jakso 8: 11.-13.9.2024
Jakso 9: 17.-18.10.2024

LAT 22 - Terveys ja hyvinvointi

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, sekä aikuisten ja ikääntyvien liikunnan ohjaamiseen suunnattu LAT 22.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ohjaavat työikäisten ja ikääntyneiden liikuntaa ja keskittyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutuksessa painotetaan työikäisten ja ikääntyvien liikunnan erityispiirteitä. Jos työskentelet jo liikunta-alalla, niin saat valmiuksia oman ammatillisen osaamisesi kehittämiseen.

 

Koulutus alkaa syksyllä 2023.
Lähijaksot (muutokset mahdollisia):

1.lähijakso vko 48, 27.11. -29.11.2023
2.lähijakso vko 4, 22.1. – 24.1.2024
3.lähijakso vko 12, 18.3. – 20.3.2024
4.lähijakso vko 16, 15.4. – 17.4.2024
5.lähijakso vko 20, 13.5. – 15.5.2024
6.lähijakso vko 34, 19.8. – 21.8.2024
7.lähijakso vko 39, 23.9. – 25.9.2024
8.lähijakso vko 44, 28.10. – 30.10.2024

Tulevat koulutukset

LAT 23 - Lasten liikunnan edistäjä, kouluympäristö

Lasten liikunnan edistäjä kouluympäristössä 
Lasten hyvinvoinnin ja liikkumisen edistäjä alakoulussa -koulutus soveltuu alakoulujen opettajille, koulunkäynninohjaajille ja kouluikäisten kanssa toimiville. Kehität osaamistasi monipuolisesti lasten liikunnan edistäjänä. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä alakouluikäisten kanssa toimivien tahojen kanssa huomioiden voimassa oleva opetussuunnitelma sekä valtakunnalliset fyysisen aktiivisuuden suositukset. Kehität ja hyödynnät oppimaasi koulutuksen aikana toimintaympäristössäsi. Erilaiset toiminta- ja oppimisympäristöt tulevat tutuiksi oppijan hyvinvoinnin edistäjänä.
Koulutuksen filosofinen pohja perustuu antiikinajan Sokrateen ajatteluun dialogin keskeisyydestä oppimisen ja oivaltamisen sekä yhteisen ymmärryksen luomisessa. Yksilö oppii tiimissä, sen avustuksella ja tuella. Yhteisöllinen oppiminen rakentaa oppijakeskeistä kulttuuria. Yhdessä on mehevämpää tehdä huomioita ja oppia uutta

Koulutuksessa kehität osaamistasi seuraavilla osa-alueilla:
• työkaluja osallistaa oppilaita rakentamaan kokonaisvaltaista
hyvinvointia edistävää toimintaa kanssasi
• Monipuolisten liikuntataitojen suunnittelu ja ohjaaminen
hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä
• Oppilaiden hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen
ja lisääminen käytännönläheisin menetelmin
• Oppilaiden osallisuuden lisääminen liikkumalla erilaisissa
oppimisympäristöissä
• tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä eettisen kasvun tukeminen
toiminnallisesti esim. liikunnalla elämyksellisesti.
• Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen
• Kasvattajan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja
tukeminen
• oman toimintaympäristön liikkumisen toimintakulttuurin
kehittäminen

Koulutuksen aikana suoritat Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalalla. Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Ammattitutkinnossa osaaminen osoitetaan näytöissä, aidoissa työelämän kehittämistehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi saat käyttää tutkintonimikettä liikuntaneuvoja (AT).

 

LAT 23 LÄHIJAKSOT
Kevät 2024
17.1.2024 Orientaatio, 
26.2.–28.2.2024 lähijakso 1
3-5.4.2024 Lähijakso 2
3-7.6.2024, Lähijakso 3
Syksy 2024
2-4.9.2024, Lähijakso 4
14-16.10.2024 Lähijakso 5 
Syksy 2024
13-15.1.2025, Lähijakso 6
26-28.2.2025 Lähijakso 7 
5-7.5.2025, Lähijakso 8
 

SAKU_edited.jpg

SUORITTAMINEN OPPISOPIMUKSELLA

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen lähtökohtana on yhdistää opiskelijan yksilölliset tarpeet ja työnantajan kiinnostus henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Jokainen 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella. Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta.
 

Lue lisää oppisopimuksesta täältä

TUTKINTOVASTAAVIEN YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOJA

LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO - OPISKELIJAKOKEMUS

Opiskelin kevään Varalassa Liikunnan peruskurssilla ja tajusin että liikunta-ala on minua varten. Varan Urheiluopiston järjestämä LAT, Liikunnan amattitutkinto alkoi kuin tilauksesta seuraavana syksynä. Puhuin opettajat pyörryksiin, jotta he valtisivat minut opiskelemaan. Ja niinhän siinä kävi, että tulivat luvanneeksi minulle paikan.
 

Olimme ensimmäinen ryhmä tässä koulutuksessa, joten toki kaikki oli myös opettajille uutta. LAT on etäopiskelua paljolti jo alalla tai liikunnan parissa työssään tai harrastuksenaan toimiville erinomainen koulutus.
 

Minua auttoi suunnattomasti, että olin käynyt liikunnan peruskurssin keväällä.Paljon oli näyttötöitä ja materiaalien suunnittelua. Pidin erityisesti siitä, että teimme ja suunnitelimme koulun ulkopuolella oikeille asiakkaille näyttötyöt.
 

Varalassa on joku taianomainen ilmapiiri. Siellä on kaikilla ryhmillä erittäin hyvä yhteishenki. Opettajatko sen saavat aikaan? No toki me itsekkin.Oikein odotimme, kun taas pääsemme viikoksi Varalan seinien sisäpuolelle.
 

Opetus oli myös laadukasta tässä koulutuksessa. Opettajille suuri kiitos, olette mahtavia, jos teidänlaisianne, aina hyvällä tuulella (vaikka ei aina menekkään nappiin) olevia ihmisiä olisi maailma täynnä, olisi maailmakin parempi.
 

Liikunnan ammattitutkinto on myös tälle alalle aikoville erinomainen polku. Kaksi pakollista tukinnon osaa ja kaksi valinnaista tutkinnonosaa. Minun tutkintoni: liikunnan ammattilaisena toimiminen, liikkumaan ohjaaminen,yksilöllinen liikunnanohjaus ja liikuntayrittäjänä toimiminen.
 

Minä, 57-vuotias, olen liikunnan ammattilainen ja alotan tammikuussa toiminimellä työt.

Mottoni: mikään ei ole koskaan liian myöhäistä, äläkä lakkaa koskaan unelmoimasta!

- Satu Nieminen

bottom of page