top of page
AEnB2Ur5cpsPzMX3tr3cIo7pOf5bbHLyRTVuyHTwJ76UhuVjl6FjMubX4v4C7vrwxJv620HKsAR2xjHIG3nnO36ui6

USEIN KYSYTTYÄ

Teen lyhennettyä työviikkoa. Voinko opiskella oppisopimuksella?

 • Oppisopimuksella voit opiskella, kun työskentelet keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa tutkintoa vastaavissa työtehtävissä.

​Joudun pitkälle sairaslomalle. Miten toimin?

 • Oppisopimus keskeytetään, jos työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen tulee yli kuukauden katko (pl. vuosilomat). Ole yhteydessä Jani Niemiseen ja hän ohjeistaa ilmoittamaan tiedot muutoslomakkeella.

​Minulla on monta työnantajaa. Voinko opiskella oppisopimuksella?

Monityönantajamallin mukaan opinnot ovat mahdollisia. Vaihtoehtoja on kaksi:

 • Ensimmäisessä vaihtoehdossa yksi työnantaja on vastuullinen oppisopimustyönantaja ja myy opiskelijan työpanosta yhdelle tai useammalle muulle työnantajalle. Oppimista tapahtuu kaikilla työpaikoilla, joten työtehtävien tulee vastata tutkinnon vaatimuksia ja ohjausta tulee järjestää jokaisella työpaikalla. Työnantajavastuu on virallisella oppisopimustyönantajalla (mm. palkanmaksu).

 • Toinen vaihtoehto on laatia oppisopimukset useampaan työpaikkaan, jolloin jokaisen työpaikan kanssa sovitaan erikseen järjestelyistä ja laaditaan erilliset oppisopimukset. Työtuntien tulee olla yhteensä vähintään 25 tuntia viikossa, ja tämä järjestely kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) ennen koulutuksen aloittamista.

Joudun keskeyttämään oppisopimusopiskelun. Mitä teen?

 • Ole yhteydessä Jani Niemiseen. Jos lopetat opintosi kokonaan, niin oppisopimus tulee purkaa. Jos keskeytät opinnot määräajaksi, niin oppisopimusta ei tarvitse purkaa, vaan voidaan sopia määräaikaisesta opintojen keskeyttämisestä. 

Milloin oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa?

 • Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Aloitusajankohta sovitaan oppisopimuksessa työnantajan, opiskelijan ja Varalan Urheiluopiston kesken.

​Minkä ikäiset voivat opiskella oppisopimuksella?

 • Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan pitää olla vähintään 15-vuotias, yläikärajaa ei ole.

​Kuinka pitkään oppisopimuskoulutus kestää?

 • Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen ja riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta sekä tavoitteena olevasta tutkinnosta. Perustutkinnossa keskimääräinen opiskeluaika on yleensä n. 2 vuotta ja ammatti- sekä erikoisammattitutkinnossa 1-1,5 vuotta.

Millaista palkkaa työnantaja maksaa oppisopimuksen ajalta?

 • Työnantaja maksaa kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos työehtosopimusta ei ole, sovitaan palkkauksesta työsopimuksessa. 

​Mitä korvauksia työnantaja saa oppisopimuksesta?

 • Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta Varalan tutkinnosta ja opiskelijan taustasta riippuen. Jos oppisopimuksella rekrytoidaan uusi työntekijä, voi työnantaja kysyä TE-toimistosta mahdollisuutta palkkatukeen.

​Huomioidaanko aiemmat opinnot ja työkokemus?

 • Opiskelijan aikaisempi kokemus ja osaaminen huomioidaan, kun opinnot suunnitellaan. Ennen oppisopimuksen alkamista tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Koulutuksessa opiskellaan vain se, mitä opiskelija ei vielä osaa.

Voiko yrittäjä opiskella oppisopimuksella?

 • Yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella.

LISÄTIETOJA OPPISOPIMUKSESTA

Jani Nieminen_1.jpg

Jani Nieminen, koulutustarkastaja

puh. 044 7906 412

jani.nieminen@varala.fi

Koulutustarkastaja

TUTUSTU LISÄÄ

OPPISOPIMUS

Tutustu tarkemmin mitä oppisopimus tarkoittaa 

OPPISOPIMUS
OPISKELIJALLE

Tutustu tarkemmin mitä oppisopimus tarkoittaa opiskelijalle

OPPISOPIMUS
TYÖNANTAJALLE

Tutustu tarkemmin mitä oppisopimus tarkoittaa työnantajalle

bottom of page