top of page

OPPISOPIMUS OPISKELIJALLE

HALUATKO YHDISTÄÄ TYÖN JA OPISKELUN? OPITKO PARHAITEN TEKEMÄLLÄ?

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla työssä oppien. Oppimista työpaikalla täydentää Varalassa toteutettava koulutus.

OPPISOPIMUSKOULUTUS VOI OLLA AJANKOHTAINEN KUN

 • haluat oppia työssä, käytännön työtehtävissä

 • haluat opiskella ensimmäisen ammatin

 • haluat vaihtaa alaa

 • haluat täydentää nykyistä osaamistasi

 • kaipaat todistusta ammattitaidostasi

 • haluat saada palkkaa.
   

Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella kaikkiin Varalan Urheiluopistossa järjestettäviin ammatillisiin tutkintoihin.
 

Oppisopimus perustuu aina määräaikaiseen työsuhteeseen, ja siihen pätevät normaalit työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet. Työpaikalta sinulle nimetään työpaikkaohjaaja, joka on tukenasi työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella - lue lisää asiasta täältä

 

Oppisopimusopiskelijan täytyy olla yli 15-vuotias, yläikärajaa ei ole.

IMG_2051-533x800-1.jpg

OPISKELIJAKSI HAKEUTUVA, TOIMI SEURAAVASTI

 • selvitä itsellesi oppisopimuskoulutuksen perusteet

 • etsi itsellesi työnantaja, joko omatoimisesti tai työvoimatoimiston kautta

 • sovi työnantajan kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus

 • keskustele asiasta Varalan koulutustarkastajan kanssa


Mitä oikeuksia ja velvoitteita koulutukseen liittyy?

Työnopetuksen osalta sinulla on oikeus:

 • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan

 • muihin normaaliin työsuhteeseen kuuluviin etuisuuksiin


Tietopuoliseen opetukseen osallistumisen osalta sinulla on oikeus seuraaviin opintososiaalisiin etuisuuksiin:

 • maksuton opetus

 • päiväraha

 • perheavustus

 • matkakorvausta, jos Varalan Urheiluopiston oppimisympäristöissä tapahtuva opiskelu järjestetään yli 10 kilometrin päässä kotoa tai oppisopimustyöpaikasta

 • majoittumiskorvaus


Opintososiaalisia etuja haetaan oheisella kaavakkeella:

Opintososiaaliset_etuudet_Varala (PDF) (huom. lataa pdf koneellesi, jonka jälkeen pääset täyttämään sen sähköisesti)

Mikäli opiskelet koulutussopimuksella, voit hakea ateriakorvausta työpäiviltä, max viisi päivää / vko.
Ateriakorvausta haetaan tällä kaavakkeella:

Ateriakorvaus (PDF)

Oppisopimusopiskelijana sinulla on velvollisuus:

suorittaa asianmukaisesti sinulle annetut tehtävät työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
osallistua säännöllisesti tietopuoliseen koulutukseen

MUUTOKSET OPPISOPIMUKSEN AIKANA

Muutoksista sovitaan aina Varalan, työnantajan ja opiskelijan kesken. Muutoksista ilmoitetaan Varalaan oppisopimuksen muutoslomakkeella, jonka täyttävät ja allekirjoittavat työnantaja ja opiskelija. Oppisopimusta voidaan lyhentää tai jatkaa perustellusta syystä, mm. jos opinnot etenevät suunniteltua nopeammin tai hitaammin. Oppisopimus keskeytetään väliaikaisesti esim. perhevapaan tai asevelvollisuuden vuoksi. Muutoksia voivat olla myös:

 • oppisopimuksen purkaminen

 • tutkinnon osan tai osien vaihtuminen

 • työpaikkaohjaajan vaihtuminen

 • muutokset opintososiaalisiin etuuksiin vaikuttavissa asioissa.


Muutoksista ilmoitetaan täyttämällä oheinen kaavake ja toimittamalla se Varalaan.

Kaavakkeen voit ladata tästä (PDF)

(huom. lataa pdf koneellesi jonka jälkeen pääset täyttämään sen sähköisesti, ja tulostamaan allekirjoituksia varten)

Lue lisää oppisopimusoppaasta

LISÄTIETOJA OPPISOPIMUKSESTA

Jani Nieminen_1.jpg

Jani Nieminen, koulutustarkastaja

puh. 044 7906 412

jani.nieminen@varala.fi

Koulutustarkastaja

TUTUSTU LISÄÄ

OPPISOPIMUS

Tutustu tarkemmin mitä oppisopimus tarkoittaa 

OPPISOPIMUS
TYÖNANTAJALLE

Tutustu tarkemmin mitä oppisopimus tarkoittaa työnantajalle

OPPISOPIMUS
YRITTÄJÄLLE

Tutustu tarkemmin mitä oppisopimus tarkoittaa yrittäjälle

bottom of page