top of page

KUMPPANINA TYÖELÄMÄ

Työelämäyhteistyö

Työelämän kanssa toteutettava yhteistyö mahdollistaa oppimisen aidoissa työelämän tilanteissa. Liikunta-alan ammattilaiseksi kasvaminen edellyttää työelämälähtöisten oppimiskokemusten syntymistä jo opiskelujen aikana.


Tiimioppiminen pedagogisena valintana Varalassa vastaa uudistuneen ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Keskiössä ovat yksilölliset opintopolut ja työelämälähtöisyys. Tiimipedagogiikka kehittää opiskelijoiden itseohjautuvuutta, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, elinikäisen oppimisen ajattelua sekä yrittäjähenkisyyttä. 


Työpaikalla järjestettävä koulutus eli työelämässä oppiminen on keskeisin ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyömuoto ja tapa hankkia osaamista. Työelämässä oppiminen toteutetaan joko koulutussopimukseen tai oppisopimukseen perustuvana koulutuksena.

Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen toimintamallit

Työelämäkoordinaattori

Varalassa Työelämä koordinaattori

  • Kehittää ja tiivistää oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä

  • Toimii sillanrakentajana Varalan ja alueen työpaikkojen välillä

  • Toimii työelämäyhteistyön yhdyshenkilönä ja koordinoi toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ota rohkeasti yhteyttä Katjaan, jos olet kiinnostunut opiskelijayhteistyöstä.

  • Työelämässä oppiminen 

  • Tapahtumien ja projektien järjestäminen

  • Liikunnan ohjaaminen

  • Liikuntaneuvonta ja testaus

  • Valmentaminen


Keskustellaan ja ideoidaan yhdessä, miten pystymme toteuttamaan molempia osapuolia palvelevan kokonaisuuden.
 

Kuvassa Katja Laaksonen Varalasta

​​Katja Laaksonen, LitM

TYRSKY hankekoordinaattori

+358 44 3459 913| katja.laaksonen(at)varala.fi

Työelämäprojektit

Varala tekee mielellään yhteisiä projekteja työpaikkojen kanssa. Ne voivat olla lyhytkestoisia tai pidempiaikaisia yhteistyöprojekteja, joissa opitaan tekemään erilaisia liikunta-alan töitä. Tavoitteena on osallistua sellaisiin projekteihin, jotka innostavat, saavat ponnistelemaan, oppimaan ja vahvistamaan osaamista.

 

Projektien kautta syntyneet hyvät sekä kehittämistä edellyttävät asiat jaetaan usein muille opiskelijatiimin jäsenille. Työelämäprojekteja voidaan tehdä opiskelijatiimeinä, jolloin ne sisällytetään muuhun opetukseen. Projekteihin on mahdollista ottaa mukaan yksittäisiä opiskelijoita ja toteuttaa ne koulutussopimuksena tai oppisopimuksena. Projektiyhteistyön avulla työpaikat saavat apua käytännön töihinsä ja pääsevät vaikuttamaan työnantajamielikuvaansa opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa. 

Työelämän rajapinta Pirkanmaalla 

Työelämän rajapinta palveluksessanne! 
Uusi ammatillinen koulutus korostaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Tiiviillä yhteistyöllä pyritään kehittämään ammatillisen koulutuksen laatua vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Esimerkiksi toimivat oppimisympäristöt, niin oppilaitoksissa kuin työpaikoillakin tukevat tätä tavoitetta.

 

Työelämän rajapinta -palvelusivustolta tavoitat kaikki yhdeksän Pirkanmaalaista ammatillisen koulutuksen järjestäjää yhdellä yhteydenotolla. Sivusto tarjoaa uudenlaisen tavan aloittaa yhteistyö koulutuksen järjestäjän ja työelämän välillä. Jatkossa työelämän tarpeisiin pystytään reagoimaan yhä ketterämmin ja joustavammin.

Työelämäyhteistyön kehittäminen 

TYRSKY - TYÖELÄMÄN RAJAPINTA KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ

Toteutusaika: 1.9.2020 – 31.8.2023
Rahoittaja: ESR (Euroopan sosiaalirahasto)
Hankekoordinaattori: Katja Laaksonen

TAVOITTEET:
•     Lisätä työnantajien tietoisuutta uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta
•    Laajentaa arjen eri kumppanuuksia
•    Vahvistaa yhdenmukaisuutta työelämän ja opiskelun nivelvaiheessa
•    Tukea opiskelijan jatkuvaa oppimista, edistää tutkinnon saavuttamista ja työmarkkinakelpoisuutta
•    Kehittää työelämässä tapahtuvan oppimisen tukimuotoja työpaikoille
•    Toimia hankkeen aikana Pirkanmaan verkostossa
 

TOTEUTTAJAT:
•    Päätoteuttaja
- Sasky koulutuskuntayhtymä
•    Osatoteuttajat
– Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
– Tampereen aikuiskoulutussäätiö sr
– Ahlman koulun säätiö sr / AhlmanEdu
– Varalan säätiö / Varalan Urheiluopisto
– Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto
– Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi
– Aitoon koulutuskeskus
 

TYKKY – TYÖPAIKKAOHJAUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN YHTEYDESSÄ

Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2023
Rahoittaja: ESR (Euroopan sosiaalirahasto)
Hankekoordinaattori: Veli-Matti Hemmo
TAVOITTEET:
•    yhtenäistää työpaikoilla tehtävää opiskelijan ohjausta ja kehittää sitä asiakaslähtöiseen suuntaan
•    yhtenäistää henkilökohtaistamisen ja ohjauksen käytänteitä huomioiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaustarpeet
•    opiskelijoiden työelämätaitojen vahvistaminen
•    työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvon kohentaminen

Yhteistyöskentelyllä varmistetaan, että työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus on Pirkanmaan alueella arvostettua ja laadukasta. Ohjaus tukee myös opiskelijan tutkinnon suoritusta ja edelleen kehittymistä työelämän osaavaksi ammattilaiseksi.

HANKKEEN TOTEUTTAJAT
•    Päätoteuttaja
- Sasky koulutuskuntayhtymä
•    Osatoteuttajat
– Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
– Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
– Varalan säätiö / Varalan Urheiluopisto
– Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto
– Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
– Aitoon koulutuskeskus 
 

bottom of page