top of page

OPPISOPIMUS TYÖNANTAJALLE

OPPISOPIMUSKOULUTUS SOPII TYÖELÄMÄLLE MM. SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:

  • koulutetaan henkilöstöä uusiin tai muuttuviin työtehtäviin

  • halutaan kehittä työntekijän/työntekijöiden osaamista

  • työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus ja tutkinto

  • sopivan koulutuksen saanutta henkilöä ei löydy työmarkkinoilta.

  • työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta
     

Oppisopimus perustuu aina määräaikaiseen työsuhteeseen, ja siinä noudatetaan työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta. Oppisopimuskoulutus on työnantajalle maksutonta. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena voi olla tutkinto tai työssä tarvittavan muun lisäosaamisen hankkiminen. Koulutuksesta suurin osa tapahtuu työpaikalla, työssä oppien. Työpaikalla opiskelijaa tukee, ohjaa ja arvioi työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja. Oppilaitoksen toteuttamalla koulutuksella täydennetään työssä tapahtuvaa oppimista.
 

Opiskelijan täytyy olla yli 15-vuotias, yläikärajaa ei ole. Työajan täytyy olla keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa tutkintoa vastaavissa tehtävissä.

TALOUDELLISESTI TUETTUA KOULUTUSTA

Oppisopimus on työnantajalle taloudellisesti tuettu tapa kouluttaa henkilöstöä. Varala voi maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jos työnantajalle tulee kustannuksia opiskelijan ohjaamisesta.

Jos rekrytoidaan työtön työnhakija, voi työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimisto) hakea lisäksi palkkatukea. Palkkatuen taso määräytyy palkattavan henkilön tilanteen mukaan. Tuki on harkinnanvarainen ja päätöksen tuesta tekee TE-toimisto. Oppisopimus ja työsuhde eivät voi alkaa ennen kuin palkkatukipäätös on tehty.

Koulutuskorvausta haetaan tällä kaavakkeella:

Varala koulutuskorvaus (PDF)

Tulosta ja täytä kaavake sekä palauta allekirjoitettu kaavake Varalaan tutkintovastaavalle.

LISÄTIETOJA JA KUINKA EDETÄ?

Koulutussisällöt ja -rakenne ovat joustavasti muokattavissa työpaikkakohtaisesti. Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osatutkintoja. Erityisesti osatutkinnot ovat joustava ja nopea tapa hankkia henkilöstölle osaamista halutuista teemoista. Oppisopimus solmitaan työnantajan ja opiskelijan sekä koulutuksen järjestäjän kesken. Oppisopimus voi alkaa joustavasti yhdessä sovittuna ajankohtana. Myös kesto määritellään yksilöllisesti tavoitteena olevan tutkinnon, opiskelijan aiemman osaamisen ja työnantajan tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää Oppisopimusoppaasta (PDF)

LISÄTIETOJA OPPISOPIMUKSESTA

Jani Nieminen_1.jpg

Jani Nieminen, koulutustarkastaja

puh. 044 7906 412

jani.nieminen@varala.fi

Koulutustarkastaja

TUTUSTU LISÄÄ

OPPISOPIMUS

Tutustu tarkemmin mitä oppisopimus tarkoittaa 

OPPISOPIMUS
OPISKELIJALLE

Tutustu tarkemmin mitä oppisopimus tarkoittaa opiskelijalle

OPPISOPIMUS
YRITTÄJÄLLE

Tutustu tarkemmin mitä oppisopimus tarkoittaa yrittäjälle

bottom of page