top of page

KANSAINVÄLISYYS OPINNOISSA

KANSAINVÄLISYYS LIIKUNTA-ALAN OPINNOISSA

Kansainvälisyys liikunta-alan opinnoissa on keskeinen osa opintoja. Kansainvälisyyttä tapahtuu opintojen aikana kotimaassa erilaisten kansainvälisten työelämäprojektien kautta, kuten esimerkiksi työskentelemällä Jääkiekon MM-kilpailuissa tai muissa vastaavissa kansainvälisissä tapahtumissa.

Varalan Urheiluopistolla on myös omia kansainvälisiä yhteistyötahoja, joista opistolle saapuu vierailijoita. Vierailuja tekevät niin yhteistyötahojen opiskelijat kuin henkilökunta. Vierailut ovat erinomainen mahdollisuus verkostoitua ja siten saada uusia mahdollisuuksia työllistymiseen tai jatko-opiskeluihin Euroopassa.

Liikkuvuusjakso liittyy johonkin tutkinnon osaasi, kuten esim. osaamisalueeseen tai vaikka valinnaiseen tutkinnonosaan.

Uutena valinnaisena tutkinnonosana (1.8.2022 alkaen) on kansainvälisyyteen liittyvä oma tutkinnonosa - Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen. 

Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp
Working in an international work environment, 15 cp

Tutkinnonosan aihealueet:

  1. Valmistautuminen kansainvälisessä työympäristössä toimimiseen

  2. Vuorovaikutus kansainvälisessä työympäristössä

  3. Työskentely kansainvälisessä ympäristössä

  4. Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen ja jakaminen

Tämän tutkinnonosan tarkemmat suoritusohjeet löydät täältä:

Working in an international work environment, 15 cp: 

OPISKELIJA- JA OPETTAJAVAIHTO

Varalan Urheiluopisto on mukana Erasmus+ hankkeessa vuosille 2021-2027

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle on Euroopan Unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma. Ohjelman kautta tuetaan mm. opiskelijaliikkuvuutta ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

KANSAINVÄLISTYMISEN TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA: 

• kasvaa vastuulliseksi kansalaiseksi, joka hahmottaa itsensä ja ammattialansa
osaksi kansainvälistyvää maailmaa ja työelämää
• oppii ammatissaan seuraamaan ja hyödyntämään oman alansa muualla tapahtuvaa
kehitystä
• kehittää tietoja ja taitoja, jotka auttavat sopeutumaan opiskeluun ja työskentelemiseen
vieraassa kulttuuriympäristössä
• oppii työskentelemään yhdessä eri kulttuureihin ja etnisiin ryhmiin kuuluvien
työtovereiden kanssa
• kehittää sellaista kommunikointi- ja kielitaitoa, jota tarvitaan monikulttuurisissa
opiskeluympäristöissä, työyhteisöissä ja vuorovaikutustilanteissa
• oppii ymmärtämään eri kulttuurien ominaispiirteitä, ihmiskäsityksiä, elämäntapaa
ja maailmankuvaa vahvistamalla ns. kulttuurista lukutaitoaan ja identiteettiään
ja oppii näin toimimaan suvaitsemattomuutta, muukalaisvihaa ja rasismia vastaan.

 

Keskeistä kansainvälistymisessä on vuorovaikutuksen kautta lisääntyvä tieto sekä ymmärrys itsestä
ja toisista ihmisistä, persoonallisuuden vahvistuminen, maailmankuvan laajentuminen ja suvaitsevaisuuden
vahvistuminen. Tämän lisäksi opiskelu ja työssäoppiminen ulkomailla tarjoavat opiskelijalle
erinomaisen tilaisuuden hankkia arvokasta kansainvälistä kokemusta sekä kehittää ammatillista
osaamistaan ja kielitaitoaan.

Mikäli kiinnostuit, niin perehdy hakuohjeisiin ja apurahoihin täällä:

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle?

KV-TOIMISTOSTA LISÄTIETOA

Samuli Liinpää_1.jpg

Samuli Liinpää

KV-koordinaattori

Opiskelijat ja muu henkilöstö

+358 44 3459 917

Upi Antikainen_1.jpg

Juha Antikainen

KV-koordinaattori

Urheilijat, Valmentajat sekä Valmennuskeskus

+358 40 535 0337

bottom of page