top of page
KV_banneri.png

HAKUOHJEET LIIKKUVUUSJAKSOLLE

ULKOMAANJAKSOLLE PÄÄSYN VALINTAKRITEERIT

Liikkuvuusmahdollisuuksista tiedotetaan Varalan Urheiluopiston "JokaOpiskelija" sivulla. 

Näin pyritään varmistamaan, että kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus saada tietoa vaihtopaikoista.

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus hakea vaihtoon!

 

Haku liikkuvuusjaksoille on käynnissä koko ajan - lue hakuohjeet, valintakriteerit ja tee hakemus.
 

Ulkomailla opiskelu edellyttää opiskelijalta sopeutumiskykyä sekä valmiutta kohdata erilaisia kulttuureja
ja toimintatapoja. Opiskelijan tulee ymmärtää, että hän edustaa ulkomailla itsensä lisäksi
myös omaa oppilaitostaan. Olennaista on, että valituksi tullakseen ei tarvitse olla luokkansa primus,
vaan asenne ratkaisee!
 

Valinnan pohjalla olevia kriteereitä: 

 • hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon -lomakkeen täyttäminen Wilmassa (kohdassa kyselyt)

 • vapaamuotoinen motivaatiokirje

 • Europass CV (englanniksi)

 • riittävän hyvä terveydentila vaihtojaksoon osallistumiseksi

 • ryhmänohjaajan puolto

 • mielellään 18 vuoden ikä

 • osallistunut säännöllisesti opetukseen

 • ei mainittavasti SK merkintöjä

 • hyvä motivaatio

 • riittävä kielitaito

 • hyvä asenne

 • sitoutuminen tavoitteisiin ja velvoitteisiin ennen vaihtoa, vaihdon aikana ja sen jälkeen

 • haastattelu


Haastattelussa kartoitetaan opiskelijan asennetta, motivaatiota sekä kykyä esitellä itsensä ja koulutusalansa
vieraalla kielellä.
Ulkomainen opiskelujakso on kiinteä osa lähettävän oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Ulkomaanjaksoa
suunnittelevan opiskelijan on hyvä tutustua huolella eri kohteisiin.

Opiskelijan on sovittava ulkomaanjakson ohjelmasta ohjaavan opettajan kanssa ennen ulkomaille lähtöä. Lisäksi
vaihtoon lähtevän opiskelijan tulee osallistua OLS kielitestiin ja tarpeen mukaan OLS järjestelmän kielikurssille.

VAADITTAVAT ASIAKIRJAT

Hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon muodostuu hakulomakkeesta, englanninkielisestä
CV:stä sekä englanninkielisestä motivaatiokirjeestä.

Opiskelijat täyttävät hakulomakkeen Wilmassa. Lomake löytyy Wilman ylä palkista 3-pisteen alta.

Katso Wilma ohje täältä: 

1. Hakulomake

Apurahahakemuksessa hakija laittaa tiedot kohteesta ja täyttää vapaaseen kenttään seuraavat kohdat:

 1. Miten kansainvälinen koulutussopimusjakso edistäisi/hyödyttäisi ammatillisia opintojasi?

 2. Miten kv-koulutussopimusjakso kehittäisi henkilökohtaista osaamistasi (esim. kielitaito, sosiaaliset taidot, yhteistyötaidot jne.)?

 3. Miksi juuri sinun tulisi päästä kansainväliselle koulutussopimusjaksolle?

Osana vaihtoon lähtevien valintaa hakulomake siirtyy ensin ryhmänohjaajalle, joka tarkistaa hakijan opintosuoritteet ja poissaolot.

Opiskelijan tulee siis tarkistaa, että kaikki suoritukset on kirjattu Wilmaan ja että läsnäolomerkinnät ovat
oikein. Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. opettajaan, jos merkinnät eivät ole ajan tasalla.
 

Ryhmänohjaajalta apurahahakemus siirtyy kansainvälisyys vastaaville, joilta tulee lopullinen päätös hakemukseen.

Tämän jälkeen käytännön järjestelyt vaihdon toteuttamiseksi voivat alkaa.

2. Europass CV

Englanninkielisen CV:n eli ansioluettelon pohja löytyy osoitteesta: https://europa.eu/europass/en
Opiskelija täyttää englanninkielisen CV:n ja liittää sen hakemukseen.
CV on syytä tehdä huolellisesti. Opiskelija voi pyytää kv. vastuuhenkilöä ja/tai englannin opettajaansa
katsomaan CV:tä ennen sen liittämistä hakemukseen.

Kun opiskelija on tullut hyväksytyksi ulkomaan vaihtojaksolle, hän toimittaa englanninkielisen
CV:nsä Varalan kv.-vastuuhenkilölle sähköpostitse. Kv.-vastuuhenkilö toimittaa ansioluettelon ulkomaan
yhteistyökumppanille. HUOM! Mikäli opiskelija on itsenäisesti hankkinut työssäoppimispaikan
ulkomailta, hän lähettää ansioluettelon itse työnantajalle.

3. Motivaatiokirje

Opiskelija kirjoittaa englanniksi motivaatiokirjeen, jossa hän kertoo itsestään ja odotuksistaan
vaihtojaksolle. Hän liittää kirjeen hakemukseensa. Opiskelija voi pyytää omaa opettajaansa ja/tai
englannin opettajaansa katsomaan kirjettä ennen sen liittämistä hakemukseen.

4. Training agreement eli koulutussopimus

Opiskelija täyttää yhdessä KV-vastuuhenkilön kanssa Training Agreement - dokumentin Wilmassa ennen vaihtoon lähtemistä. Opettaja kirjaa ylös vaihdon yleiset henkilökohtaiset tavoitteet sekä vaihtokohteessa suoritettavien opintojen sisältösuunnitelman. Perehdy myös englanninkieliseen opetussuunnitelman perusteisiin, niin saat samalla koulutukseesi liittyvää sanastoa.

Opiskelija ja opettaja laativat yhdessä suunnitelman mahdollisesti vaihtojakson alle jäävien opintojen suorittamisesta keskusteltuaan ko. opetuksesta vastaavien opettajien kanssa. Opiskelija hyväksyttää suunnitelman omalla opettajallaan sekä ko. aineiden opettajilla ennen lähtöään vaihtoon.

EU-maihin työssäoppimisjaksolle lähtevät opiskelijat saavat mukaansa Europass - liikkuvuustodistuksen,
missä kerrotaan lähettävän ja vastaanottavan oppilaitoksen yhteystiedot, työssäoppimisjakson
aika ja sisältö.

5. Europass liikkuvuustodistus

Europass on kaikissa EU-maissa käytettävä asiakirja, jota voit myöhemmin käyttää todistuksena
opintoihisi sisältyneestä työssäoppimisesta ulkomailla. Tutkintoalan kv.-vastuuhenkilö tai ohjaava
opettaja antaa Europassin opiskelijalle ennen lähtöä ja opastaa sen käytössä.

IMG_20220309_211502.jpg

ULKOMAAN JAKSON KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Projektirahoitteisissa vaihdoissa ulkomaanjakson rahoitus muodostuu pääsääntöisesti apurahasta
sekä ateriakorvauksesta.

Apuraha on tarkoitettu kattamaan matka- ja majoituskulut. Vaihtoon liittyvien elinkustannusten kattamiseksi opiskelijan tulee varautua myös oman rahan käyttöön. Lisäksi opiskelijan on hyvä selvittää KELA:sta, miten henkilökohtainen opintotuki ja asumislisä määräytyvät vaihdon aikana.

Ateriakorvausta opiskelija voi hakea Wilmasta löytyvällä lomakkeella (sama kuin Suomessa työpaikalla toteutettavissa jaksoissa).

Apuraha

Ottaessaan vastaan apurahan opiskelija sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

 • noudattamaan laadittua opintosuunnitelmaa ulkomailla

 • osallistumaan kieli- ja kulttuurivalmennukseen

 • maksamaan takaisin koko apurahan tai osan siitä, mikäli vaihtojakso peruuntuu tai keskeytyy apurahasopimuksen ehtojen mukaisesti

 • raportoimaan matkasta laatimalla matkaraportin ulkomaanjaksosta kahden viikon kuluessa matkan päättymisestä

 • mikäli kyseessä on Erasmus+ -vaihto, antamaan palautetta viikon kuluessa vaihdon päättymisestä Erasmus+ -palautetietokantaan sähköpostiin saapuvan linkin kautta

 • toimittamaan ulkomailla allekirjoitetut Training Agreement -sopimuksen ja Europass todistuksen kv.-vastuuhenkilölle

ERASMUS+ apurahan tarkemmat määrät löydät sivulta ERASMUS+ Varalan Urheiluopistolla

Ateriakorvaus

Ateriakorvaus määräytyy kuten kotimaan työssäoppimisjaksoilla.

KELA

Onnea matkaan! Opiskelijavaihto on varmasti unohtumaton kokemus. Huolehdi Kela-asiat kuntoon ennen lähtöä, niin voit reissussa keskittyä mielenkiintoisempiin asioihin.

IMG_20171025_104311 (2).jpg

TERVEYTEEN LIITTYVÄT ASIAT

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Ennen lähtöä apurahan saajan tulee hakea Kelasta eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka takaa haltijalleen oikeuden saada tarvitsemaansa hoitoa EU-kansalaisena muissa EU-maissa. Kortti on maksuton ja voimassa kaksi vuotta. Kortin voi tilata Kelasta puhelimitse, täyttämällä hakulomakkeen tai verkossa Kelan asiointipalvelussa.

Lisätietoa ja toimintaohjeet saat löytyvät Kelan Internet-sivuilta osoitteesta: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.

Rokotukset

 • Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon perusrokotusten voimassaolon tarkistamiseksi.

 • Opiskelijoiden tulee selvittää kohdemaakohtaiset rokotukset terveydenhoitajalta etukäteen.

 • Koronarokotukset eivät ole pakollisia, mutta kannustamme kaikkia ottamaan rokotteet. Sen lisäksi, että rokote ehkäisee vakavaa sairastumista, se myös helpottaa rajamuodollisuuksia.

 • Terveydenhoitajan antama rokotuskortti on otettava mukaan vaihtoon lähdettäessä.
   

Lisätietoa rokotuksista löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivuilta https://thl.fi/

Vakuutusturva

Varalan opiskelijat ovat ulkomailla ollessaan vakuutettu oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvan

oppimisen sekä vapaa-ajan aktiviteettien ajalle sairauksien ja tapaturmien varalta (matkustajavakuutus sekä lakisääteinen tapaturmavakuutus). Lisäksi vaihtojakson aikana on voimassa myös vastuuvakuutus, joka kattaa mahdolliset tahattomat aineelliset vahingot esim. työssäoppimispaikalla silloin, kun paikallisen työpaikan isännän vastuuvakuutus ei ole voimassa.

 

Varalan vakuutukset eivät sisällä matkatavaravakuutusta, joten opiskelija voi halutessaan ottaa

oman henkilökohtaisen matkatavaravakuutuksen Varalan yhteisen vakuutuksen lisäksi.

IMG_20220310_092238.jpg

VAIHDON JÄLKEEN

Vaihdon jälkeen opiskelijan on huolehdittavaa vaihtojaksonsa asianmukaisesta raportoinnista. Kaikki opiskelijat laativat vaihdosta palattuaan vapaamuotoisen matkaraportin (kirjallinen esitys, video, blogi tms.). Erasmus+ -vaihdoissa olleet opiskelijat antavat myös sähköisen palautteen Beneficiary Module -tietokantaan viikon sisällä vaihdon päättymisestä (linkki lähetetään opiskelijalle sähköpostiin).

Ulkomailta saatu opiskelutodistus tulee puolestaan toimittaa omalle ryhmänohjaajalle, jotta opiskelu voidaan hyväksyä opintosuoritukseksi.

Opiskelijan tulee lisäksi varautua siihen, että häntä pyydetään kertomaan erilaisiin tilaisuuksiin

kokemuksista ulkomailla sekä osallistumaan Varalaan saapuvien vaihto-opiskelijoiden opastamiseen ja tukihenkilönä toimimiseen.

KV-TOIMISTOSTA LISÄTIETOA

Samuli Liinpää_1.jpg

Samuli Liinpää

KV-koordinaattori

Opiskelijat ja muu henkilöstö

+358 44 3459 917

Upi Antikainen_1.jpg

Juha Antikainen

KV-koordinaattori

Urheilijat, Valmentajat sekä Valmennuskeskus

+358 40 535 0337

bottom of page