top of page

Valmennuksen erikoisammattitutkinto VeAT, 180osp

Haluatko verkostoitua yli lajirajojen?

Kisakallion ja Varalan Urheiluopistot järjestävät yhdessä Valmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen, joka antaa osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua yli lajirajojen.
Kisakallion Urheiluopiston ja Liikuntakeskus Pajulahden ammatilliset koulutukset yhdistyvät 1.1.2023. Uuden oppilaitoksen nimi on Kolmen kampuksen urheiluopisto oy. Sen omistavat Kisakalliosäätiö ja Valtakunnallinen Valmennus- ja liikuntakeskus Oy. Jatkossa Varalan ja Kolmen kampuksen urheiluopistot järjestävät VeAT koulutusta yhteistyössä. Koulutuksessa hyödynnämme laajaa asiantuntijaverkostoamme.
Valmennuksen erikoisammattitutkinto on tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta, joka on suunnattu valmennustehtävissä (esim. päävalmentajat, valmennuspäälliköt, akatemiavalmentajat, nuorten olympiavalmentajat) sekä valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä toimiville urheilun ammattilaisille. Työssä, muussa käytännön elämässä sekä koulutuksessa hankittu ammattitaito osoitetaan näytöillä.

VeAT5.jpg

Työtehtävät

Tutkinto soveltuu esim. liikunta- ja urheiluseurassa, lajiliitossa, alueorganisaatiossa, urheiluakatemiassa, sekä liikuntayrittäjänä toimiville. Koulutus antaa valmiuksia valmennuksen johto- ja kehittämistehtäviin.

TUTKINNON TOTEUTUS JA OSAT

Koulutuksen toteutus

Valmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus toteutetaan 1,5 vuoden mittaisena monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähijaksoja Kisakallion- ja Varalan Urheiluopistolla, etäopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimista omaa työtehtävää toteuttaen. Lisäksi tehdään omaan työhön ja organisaation toimintaan liittyviä kehittämistehtäviä.

Tutkinnon suorittaminen ja ammattitaidon osoittaminen edellyttää toimimista tutkinnon osan työtehtäväalueella. 

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella

Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista oppimis- ja etätehtävistä. Varalan Urheiluopistolla on oma oppisopimustoimisto, jonka kautta tehdään oppisopimukset työpaikoille. Otamme myös vastaan opiskelijoita tietopuoliseen koulutukseen muiden toimistojen kautta.

 Lue lisää oppisopimuksesta täältä

Tutkinnon osat

Valmennuksen erikoisammattitutkinto 180osp

Pakolliset tutkinnon osat  - 120osp

Valmennustoiminnan johtaminen, 60 osp

Urheilijakeskeinen valmentaminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat  60 osp (valitaan 1 osa)
Urheilutoiminnan kehittäminen, 60 osp

Toimiminen valmennuksen kansainvälisessä toimintaympäristössä, 60 osp

Valmennustoiminnan hallinnon kehittäminen, 60 osp

Tutustu Valmennuksen erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin alla olevasta painikkeesta.

TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

Opiskelijaksi ottamisen terveydelliset edellytykset

1.1.2012 voimaan astuneen SORA-lainsääännon (Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta L 630/ 1998 ja L 951/2011)

Valmentajan erikoisammattitutkinnon terveydentilavaatimukset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.
 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
• sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Valmentajan ammattitutkintoa opiskelevan on osattava pitää huolta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toiminta- ja työkyvystään. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.) jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Mikäli rikostaustaotteessasi on merkintä lapseen kohdistuvasta rikoksesta, seksuaalirikoksesta, väkivaltarikoksesta tai huumausainerikoksesta, estää tämä työskentelysi liikunta-alan tehtävissä lasten kanssa. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

KUSTANNUKSET

Monimuotokoulutuksen hinta on 2 200 €. Tämän lisäksi tulevat mahdolliset majoitus- ja ruokailukulut. 

Opiskelijat vastaavat majoitus- ja ruokailukustannuksista. Majoitusten varaus tulee tehdä myyntipalvelun kautta. Varukset suositellaan tehtäväksi heti opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Ruokailut ostetaan lähijaksoittain urheiluopistojen vastaanotosta.

Majoitus- ja ruokailuhinnat Varalassa (sis. alv)

2hh 45 €/hlö/vrk, 1hh 69€ /hlö/vrk. Majoitukset sisältävät aamupalan
 

Majoitusten varaus Varalan myyntipalvelusta 03 2631 211.

Aamiainen sisältyy majoitushintaan. Muualla majoittuville aamupala 7,00 €
Lounas 9,50 €
Päivällinen 8,00 €
Ruokailut ostetaan vastaanotosta.
* Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kelan tuet liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, VeAT

HAKEMINEN

Hae nyt

Seuraava koulutus (VEAT 5) alkaa syyskuussa 2023. Haku koulutukseen on avoinna.

KÄYNNISSÄ OLEVIEN VeAT-KOULUTUKSIEN LÄHIJAKSOT

Veat 4 -ryhmän valmistavan koulutuksen lähijaksot:

1. jakso 31.1.–1.2.2022 Varala

2. jakso 7.–8.3.2022 Kisakallio

3. jakso 11.–12.4.2022Varala

4. jakso 23.–25.5.2022 Kisakallio

5. jakso 8 8.-9.8.2022 Varala

6. jakso 26.–27.9.2022 Kisakallio

7. jakso 28.–29.11. 2022Kisakallio

8. jakso 23.–24.1.2023 Varala

Veat 5 ryhmän valmistavan koulutuksen lähijaksot:

1. jakso    11. – 12.9.2023 Varala
2. jakso     23.–24.10. 2023 Kisakallio
3. jakso     27.–28.11.2023 Varala
4. jakso    15. – 17.1.2024 Kisakallio (Näyttöseminaari)
5. jakso     4.-5.3.2024 Varala
6. jakso     22.–23.4.2024 Kisakallio
7. jakso     3.-4.6.2024 Varala
8. jakso    26. – 27.8.2024 Kisakallio
(Pienet muutokset mahdollisia)

TUTKINTOVASTAAVIEN YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOJA

VALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO - OPISKELIJAKOKEMUS

Kuuntele, keskustele ja jaa tietoa, valmentaja

Olen Tiina Björkholm, 30-vuotias ja olen asunut Tampereella 9 vuotta. Halusin kehittää itseäni valmentajana ja sen vuoksi valitsin VAT:n. Uskoin sen laajentavan näkemyksiäni valmennustyöstä ja valmennustyön haasteista. Tykkään tehdä valmennustyötä sen takia, että siinä oppii aina itsekin uutta ja näkee usein työnsä tuloksen. Olen ohjannut ja valmentanut yleisurheilussa noin 15 vuotta ja salibandy-valmennusta olen tehnyt noin 6 vuotta. Valmennan tällä hetkellä yhtä yleisurheilijaa (laji 100m aidat), joka kilpailee aikuisten sarjassa. Salibandya valmennan kahdessa Kooveen joukkueessa, olen tyttöjen SM-sarjan joukkueen kakkosvalmentajana ja naisten joukkueessa toimin fysiikkavalmentajana. Muutin tänne miehen perässä. Nyt olen naimisissa ja minulla on kaksi ihanaa lasta. Olen kotoisin Itä-Suomesta, Lappeenrannasta. En ole ihan niitä hiljaisempia ihmisiä…
 

Odotukset täyttyivät

Näkemysten laajentamisen lisäksi odotin saavani myös henkisestä valmennuksesta lisää tietoa. Se puoli on ollut monen urheilijani kohdalla se heikoin kohta. Toivoin saavani monipuolista tietoa myös muista lajeista ja pystyväni verkostoitumaan muiden lajien valmentajien kanssa. Varalan VAT vastasi odotuksiini hyvin! Jokainen lähijakso syvensi jo olemassa olevaa tietoa ja laajensi näkökulmia ja tietämystäni valmentamisesta – mutta myös päinvastoin se lisäsi paljon uusia kysymyksiä pääni sisällä. Kurssin jälkeen tuntui että vaikka opin paljon uusia asioita valmentamisesta, niin silti tiedän vähemmän kaikesta siitä, mitä sana valmennus pitää sisällään… !

Henkiseen valmentamiseen oli panostettu kurssin sisällöissä ja koen saaneeni hyviä ”työkaluja” ja vastauksia urheilijoiden henkisen puolen parantamiseen. Sain myös tukea omalle osaamiselleni: joitain oikeita asioita on tullut jo tehtyä henkiselläkin puolella. Onko olemassa täysin oikeaa tapaa toimia? Jos olisi, niin kaikki varmaan jo käyttäisivät sitä!
 

Kirjalliset tehtävät joita saimme, olivat myös opettavaisia. Sai itse miettiä valmennustyötä omalta kohdaltaan ja mitä hyötyä tehtävistä on omaan käytännön valmennustyöhön. Tehtävät sai tehdä juuri niin kuin itse parhaaksi näki. Minä käytin paljon aikaa eri asioiden ajatteluun ja koin sen olevan antoisaa ja opettavaa. Joidenkin tehtävien kohdalta koen edelleen, etteivät ne ole vieläkään valmiita. Olen saanut paperille tämän hetken ajatukset, mutta koko ajan olisi jotain lisättävää. Miksi? Valmentaminen on paljolti itsensä kehittämistä ja uusien asioiden oppimista. Voiko valmista valmentajaa ollakaan…?!
 

Lähijaksot olivat parasta antia

Jäin kaipaamaan lisää lähijaksoja. Lähijaksot olivat kaikkein antoisimpia koko kurssilla, koska keskustelimme paljon niin luennoitsijoiden kun muiden valmentajienkin kanssa. Tutustuin monen lajin valmentajiin ja kouluttajiin sekä sain luotua hyviä kontakteja joita tarvitsen nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän.


Ryhmähenkemme oli mielestäni hyvä ja se loi hyvän pohjan uusien asioiden oppimiselle. Oli todella mukavaa että ryhmämme oli myös ”riittävän” puhelias ja halukas tuomaan omia mielipiteitään esille, toiset hieman enemmän kuin toiset. Oli mielenkiintoista kuunnella toisten valmentajien ajatuksia samoista asioista joita oli itse pohtinut. Voiko milloinkaan puhua liikaa…?

Oman itsensä kehittäminen jatkuu

Oma tilanteeni valmentamisen suhteen on, että haluan kehittää itseäni valmentajana vielä lisää. Haluan katsoa mihin asti itse kehityn. Mielestäni aina voi oppia uutta, kun vain pitää silmät auki ja korvat höröllä. Koen sen olevan todella tärkeää täällä Suomessa, että valmentajat puhuisivat enemmän keskenään ja vaihtaisivat ajatuksiaan siitä, mikä johtaa urheilijoiden kehittymiseen ja menestykseen… miksi salailla, kun ilon ja onnen tunteen voi jakaa!
 

Suosittelen VAT-koulutusta niille, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan uusia ajatuksia ja näkemyksiä eivätkä pelkää sitä, että koulutuksen jälkeen päässäsi pyörii paljon uusia ajatuksia.
 

Kun olet valmis kuuntelemaan ja vastaanottamaan muiden mielipiteitä, mutta myös jakamaan itsestäsi jotain muille salailematta, niin saat kurssilta eniten! Suosittelen!


- Tiina Björkholm

bottom of page