top of page
tietoa-varalasta-1-min-1024x390-1.jpg

JATKUVA HAKU

Hakuaikoja ja lisätietoa jatkuvasta hausta Varalan koulutuksiin

Jatkuva haku

Tammikuusta 2018 alkaen liikunnanohjauksen perustutkinnolle on voinut hakeutua yhteishaun lisäksi myös jatkuvan haun kautta. Jatkuva haku antaa mahdollisuuden hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

 • Voit hakea jatkuvassa haussa, jos olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.

 • Jos taas olet juuri päättänyt peruskoulun, kymppiluokan tai ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen, haet ensisijaisesti yhteishaussa
   

Jatkuvan haun haku Varalaan aukeaa, mikäli opiskelijaryhmissä on vapaita opiskelupaikkoja. Katso opiskelupaikka- ja hakutilanne hakusivuilta, tai klikkaa hakulomakkeeseen, jossa näkyy kaikki avoimet haut. Yleensä jatkuva haku LPT päiväopinnoille on yhtä aikaa yhteishaun kanssa.

Kuka voi hakea jatkuvassa haussa?

Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Sinun kannattaa hakeutua koulutukseen jatkuvan haun väylän kautta erityisesti, jos:
 

 • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon

 • sinulla on työelämässä hankittua osaamista

 • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena

 • et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa

 • haluat hakeutua urheilijoille suunnattuun koulutukseen
   

Kaikki hakukelpoiset kutsutaan  pääsykokeisiin.

Jatkuva haku kevään 2024 yhteishaun yhteydessä toisen ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittaneille hakijoille: 

Hakuaikaa jatkettu 10.5.2024 saakka.

opintopolku.fi.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Opiskelijavalinnat tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Pääsykokeet järjestetään:
 

Liikunnanohjauksen perustutkinto Valmennuksen ja seuratoiminnan tai Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala.

Pääsykoe keskiviikko 22.5.2024 Varalan Urheiluopistolla. Pääsykokeessa henkilökohtainen haastattelu (0-2p.) ja ryhmätehtävä (0-2p.). Ryhmään valitaan 16 opiskelijaa.

 

Liikunta-alan yrittäjyyslinja, Liikunnanohjauksen perustutkinto Palvelutuotannon osaamisala.

Pääsykoe keskiviikkona 22.5.2024 Varalan Urheiluopistolla. Pääsykokeessa henkilökohtainen haastattelu (0-2p.), ryhmätehtävä (0-2p.) ja ennakkotehtävä (0-2p.). Ryhmään valitaan 10 opiskelijaaYhteishaku 20.2. klo 8 – 19.3.2024 klo 15

Terveydentilavaatimukset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
 

 • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella

Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista oppimis- ja etätehtävistä. Varalan Urheiluopistolla on oma oppisopimustoimisto, jonka kautta tehdään oppisopimukset työpaikoille. Otamme myös vastaan opiskelijoita tietopuoliseen koulutukseen muiden toimistojen kautta. 

Tutustu lisää liikunnanohjaauksen perustutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella.

Kysyttävää? Ole meihin yhteydessä!

Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota rohkeasti yhteyttä tutkintovastaavaan Katja Laaksoseen tai hakijapalveluihimme!

Katja Laaksonen_1.jpg

Katja Laaksonen

Ammatillinen opettaja

LPT-tutkintovastaava

Työelämäkoordinaattori
katja.laaksonen@varala.fi

+358 44 3459 913

Samu Ollila_1.jpg

Samu Ollila, Koulutussihteeri

hakijapalvelut@varala.fi

+358 44 3459 941

(ma-pe klo 12-14)​

bottom of page